Hoe kun je beton recyclen?

Beton is een van de meest gebruikte bouwmaterialen ter wereld, en het recyclen ervan is een belangrijke stap om de impact op het milieu te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te sparen. 

Wij hebben de waardeketen van beton gesloten. Niet alleen slopen we zelf bestaande betonbouwwerken; we recyclen het vrijkomende puin ook zelf tot grindvervanger voor in ons eigen nieuwe, circulaire beton. Zo sparen we het gebruik van natuurlijk grind en zand uit en besparen we CO2.

Het proces van betonrecycling werkt als volgt:

  • Het betonpuin wordt gebroken in onze eigen puinbreker
  • Een magneet haalt de achtergebleven wapeningsresten eruit
  • Het gebroken betonpuin wordt gezeefd, zodat het fijne zand eruit is. Dit brekerzand wordt weer gebruikt als zand in ons eigen beton of voor infrastructurele projecten
  • De grovere puinfracties worden gewassen, zodat hout- en plasticresten komen bovendrijven
  • Wat overblijft is gewassen betongranulaat van hoge kwaliteit, dat toegepast wordt  in ons eigen beton

Door beton te recyclen kunnen we de hoeveelheid bouwafval verminderen, natuurlijke hulpbronnen sparen en de ecologische voetafdruk van de bouwsector verkleinen. Het is een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame bouwcultuur.

 

Recycling van grond en zand

Zand en grond mag je niet zomaar overal storten. Sterker nog: als je grotere hoeveelheden grond en zand zomaar ergens stort, loop je het risico om beboet te worden. Grond en zand kunnen namelijk vervuild zijn en volgens de Omgevingswet moet je het door een gespecialiseerde grondbank laten innemen. Rouwmaat heeft een gecertificeerde grondbank, waar de grond wordt ingenomen, gekeurd en waar mogelijk gerecycled tot secundaire grondstof voor infraprojecten en betoncentrales. Onze grondbank is BRL9335-1 gecertificeerd.

Hoe kun je puin recyclen

Als je puin (baksteenpuin, tegels en keramiek bijvoorbeeld) door ons laat inzamelen of brengt bij onze afvalbrengpunten, geven wij dat een nieuw leven als fundatiemateriaal onder wegen en bouwwerken. Het heet dan menggranulaat. Dit granulaat mag ook steeds vaker in beton worden toegepast, maar wel onder strenge regels. 

Recycling van mengpuin tot menggranulaat gebeurt ook door onze puinbreker.

Hoe kun je hout recyclen?

Wij zamelen a-hout, b-hout en c-hout in.

A- en B-hout bieden wij op specificatie aan voor recycling aan de houtindustrie, waar het wordt verwerkt in nieuw spaanplaat. C-hout kan niet worden gerecycled, omdat het is bewerkt met schadelijke stoffen om het langer houdbaar te maken. Dit laten we gespecialiseerd verwerken.

Hergebruik van regenwater

Op onze terreinen slaan we regenwater op, dat we hergebruiken als aanmaakwater in ons beton, in de puinwasser, in blusinstallaties en om onze vrachtwagens te wassen. Ook spoelen we onze toiletten ermee door.

Hoogcalorisch afval recycling

We sorteren hoogcalorisch afval na uit restafval. Dit type afval bestaat voornamelijk uit onbruikbare en niet-recyclebare kunststoffen, kleding, vloerbedekkingen en windshiftmateriaal uit de na-sortering van restafvalovens. We verwerken dit materiaal tot brandstofkorrels voor de ovens van de cement- en kalkindustrie. Het materiaal dient hier ter vervanging van bruinkool.

Recycling van organisch afval

Tuinafval en koffiedrab laten wij verwerken tot compost en biogas! Compost dat je bij ons weer kunt kopen.

Toepassing van hoogovenslakken

Het toepassen van hoogovenslakken, reststoffen uit de staalindustrie, als toeslagstof en gedeeltelijke vervanging van cement in onze betonproducten.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  • Het laatste nieuws
  • Tips en het beste advies
  • Persoonlijke acties en prijsupdates
  • Aanbevelingen