Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens zodat deze in overeenstemming zijn met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Rouwmaat slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en die door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Cookies

Voor een optimale werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies worden gebruikt en met welk doel deze cookies worden geplaatst. Mocht u meer specifieke informatie wensen met betrekking tot cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Google Analytics

Rouwmaat maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat we deze kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: 

 • Locatie
 • Besturingssysteem
 • Browser
 • Soort apparaat (tablet, mobiel of desktop)
 • Pagina’s die bekeken worden
 • Hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website
 • De tijdsduur van het verblijf op de website

Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Rouwmaat als de betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Rouwmaat heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Yandex

Rouwmaat maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van  bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener hebben toegang tot deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Yandex  kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich op onze website met uw e-mailadres, voornaam en achternaam inschrijven voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven door middel van het klikken op een bevestigingslink in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Zowel Rouwmaat als bevoegde medewerkers van ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. U ontvangt maximaal 7 keer per jaar een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van een extern programma om de nieuwsbrief te versturen en delen hiervoor uw persoonsgegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Mailchimp  inzien.

Offerte bodemonderzoek en asbestinventarisatie

Wanneer u een offerte wilt aanvragen voor bodemonderzoek en asbestinventarisatie, kunt u op de website het formulier offerte bodemonderzoek en asbestinventarisatie invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het offerte bodemonderzoek en asbestinventarisatie formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het offerte bodemonderzoek en asbestinventarisatie formulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie onderzoek locatie

Met deze gegevens kunnen wij een zo goed mogelijke offerte opstellen voor een bodemonderzoek en/of asbestinventarisatie. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau of websitebouwer om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het bodemonderzoek of asbestinventarisatie is afgehandeld, of wanneer de offerte is afgehandeld en u er niet voor kiest om Rouwmaat uw bodemonderzoek of asbestinventarisatie uit te laten voeren, worden uw persoonsgegevens binnen 3 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. Wanneer u wel een bodemonderzoek of asbestinventarisatie laat uitvoeren, worden uw persoonsgegevens binnen 7 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. Het is wettelijk verplicht om facturen 7 jaar te bewaren. 

Rolcontainer ledigen

Wanneer u wilt dat uw rolcontainer van Rouwmaat wordt geledigd, kunt u op de website het formulier rolcontainer ledigen invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier rolcontainer ledigen worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier rolcontainer ledigen invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Afvalsoort
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Plaatsnaam
 • Voorkeursdatum

Met bovenstaande gegevens kunnen wij inplannen waar en wanneer uw rolcontainer geledigd zal worden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer uw rolcontainer is geledigd, worden uw persoonsgegevens uit het formulier binnen 3 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd of geanonimiseerd. Uw factuur wordt 7 jaar bewaard, dit is wettelijk verplicht. 

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website en webshop een contactformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Plaatsnaam
 • Stel uw vraag/omschrijving aanvraag

Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau of websitebouwer om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 3 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie van een van de takken van Rouwmaat wilt, kunt u op de website het formulier meer informatie invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier meer informatie worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier meer informatie invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Onderwerp
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Plaats
 • Omschrijving opdracht

Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden.  Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau of websitebouwer om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 3 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Offerte aanvragen

Wanneer u een offerte wilt aanvragen, kunt u op de website het formulier offerte aanvragen invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier offerte aanvragen worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier offerte aanvragen invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Onderwerp
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Plaats
 • Omschrijving opdracht

Met deze gegevens kunnen wij een zo goed mogelijke offerte voor u opstellen en in contact komen met u om de offerte te versturen. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer de offerte is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens uit het formulier offerte aanvragen binnen 3 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Webshop bestelling

Wanneer u iets wil kopen in onze webshop, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Wanneer u iets wil kopen in onze webshop, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Naam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voorkeursdatum
 • Eventuele opmerkingen

Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst uit te voeren. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens delen met een derde partij, zodat deze bijvoorbeeld de bestelling bij u kan afleveren. De webshop is gebouwd in een beveiligde omgeving met een SSL-layer. De online betaling vindt plaats in de omgeving van uw bank. Dus ook hier zal een informatie wisseling plaatsvinden. Wanneer de bestelling is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 3 jaar door zowel ons als bij derden verwijderd of geanonimiseerd. Uw factuur wordt 7 jaar bewaard, dit is wettelijk verplicht.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rouwmaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.  

 

Rouwmaat heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rouwmaat neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Rouwmaat gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Wij  willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via  de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Contactgegevens

 • Rouwmaat Groep
 • Postbus 74
 • 7140 AB Groenlo
 • Tel. 0544 – 47 40 40

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 • Het laatste nieuws
 • Tips en het beste advies
 • Persoonlijke acties en prijsupdates
 • Aanbevelingen