Waarom zand en grond storten bij een grondbank?

Het storten van grond en zand bij een gecertificeerde grondbank draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor iedereen. Zand en grond mag niet zomaar in ongecontroleerde omgeving zoals bijvoorbeeld een weiland gestort worden. Dat wordt gezien als een overtreding op de Omgevingswet.

Bij Rouwmaat in Groenlo kun je als particulier of bedrijf alle soorten zand en grond gemakkelijk, snel en veilig storten.

Wij nemen grond en zand in in lijn met de Omgevingswet, slaan het op, keuren het, bewerken het en geven het een nieuw leven in onze eigen grond, weg- en waterbouwprojecten of bij externe partijen.

Ook verkopen wij gerecycled ophoogzand, zwarte grond (tuinaarde) of teelaarde in onze webshop.

Lekkerkerk schandaal

Stef Tuinte, verantwoordelijk voor de grondbank in Groenlo vertelt: “Herinnert u zich het Lekkerkerk-schandaal in 1980 nog? Het was de eerste grote bodemvervuilingsaffaire in Nederland.

Wat is het Lekkerkerk schandaal?

De 300 woningen tellende nieuwbouwwijk Lekkerkerk West bleek gebouwd op sterk verontreinigde grond. Een waterleidingbuis brak, aangetast door agressieve chemische stoffen. De hele wijk moest worden geëvacueerd. 1600 vaten gif werden afgevoerd, waaronder kankerverwekkend benzeen.

Kosten: 160 miljoen euro.

Vóór 1980 was er nog geen regelgeving. Men ging soepel om met afvalstoffen: het werd gestort op een afgelegen plek. Zand erover – klaar. Toen de woningnood verergerde, bouwden gemeentes in rap tempo huizen. Ook op vervuilde grond. Met Lekkerkerk-achtige toestanden tot gevolg.”

Wet bodembescherming en Omgevingswet

Na Lekkerkerk riep de overheid de Wet Bodembescherming (Wbb) in het leven, die in 2024 is overgegaan in de Omgevingswet. Daarin heeft de overheid beschreven welke voorwaarden zij verbindt aan het verrichten van handelingen in of op de bodem.

Welke soorten grond neemt een grondbank in?

De Rouwmaat grondbank is BRL9335-1 gecertificeerd. Daardoor mogen we alle soorten zand en grond innemen, onderzoeken, verwerken en recyclen. Van schone grond (AW2000) tot klasse wonen, klasse industrie en sterk verontreinigde grond.

Ook grond onbekend mogen we innemen. Dit is grond waarvan geen analyserapport beschikbaar is.

Ook baggerspecie, slib, asbest-houdende en PFAS-houdende grondsoorten kun je bij ons storten.

Ons terrein in Groenlo is speciaal ingericht met vloeistofdichte vloeren en beschikt over een zeef om eventuele puinresten uit de grond te filteren.

Hoe analyseert een grondbank gestorte grond en zand?

Zodra we 100 ton grond hebben opgebulkt, voeren wij zelf een indicatieve keuring conform Besluit Bodemkwaliteit uit. We zijn daarvoor gecertificeerd (BRL protocol 2000). Door middel van deze indicatieve keuring stellen we vast aan welke bodemfunctieklasse de grond voldoet. Dit kan ook een bodemonderzoek op locatie zijn, bijvoorbeeld na een incident waarbij vervuilende stoffen in de bodem zijn gelekt. Of als er grondverzet moet plaatsvinden voor een gebiedsontwikkeling.

Uit de indicatieve keuring blijkt tot welke klasse de grond behoort:

 • grond klasse Vrij Toepasbaar (AW2000-grond): schone grond, bijvoorbeeld afkomstig uit landbouwgebied
 • grond klasse Wonen: licht verontreinigde grond
 • grond klasse Industrie: matig verontreinigde grond
 • grond klasse Niet Toepasbaar: sterk verontreinigde grond

 

Wij slaan de partijen grond op in onze grondbank. Als de depots 2000 ton groot zijn, laten we ze door een onafhankelijk, extern bedrijf bemonsteren en analyseren. Middels deze zogenoemde AP04-keuring bepalen we de definitieve kwaliteit van de grond.

Als de uitslag van de AP04-keuring bekend is, gaan we op zoek naar geschikte toepassingen om de grond te hergebruiken.

Hoe kan gerecyclede grond en zand weer toegepast worden?

Als het zand en de grond in onze grondbank geschikt blijken voor hergebruik, zoeken we een nieuwe bestemming. Dit kan zijn in onze eigen grond, weg- en waterbouwprojecten of bij externe partijen.

Gerecycled ophoogzand, zwarte grond (tuinaarde) of teelaarde is ook te koop bij ons.

De mogelijkheden voor circulaire toepassingen van grond en zand zijn divers:

 • grond klasse Vrij Toepasbaar (AW2000-grond): vrij inzetbaar, bijvoorbeeld als teelgrond of als ophoging van het terrein.
 • grond klasse Wonen: mag weer ingezet worden voor bestemming Wonen, bijvoorbeeld als fundering of terreinophoging.
 • grond klasse Industrie: mag weer ingezet worden voor bestemming Industrie, bijvoorbeeld als fundering of terreinophoging.
 • klasse Niet Toepasbaar: grond en zand uit deze klasse zijn vaak zo ernstig vervuild dat ze niet opnieuw toepasbaar zijn door ons. We voeren het dan meestal af naar een externe partij.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 • Het laatste nieuws
 • Tips en het beste advies
 • Persoonlijke acties en prijsupdates
 • Aanbevelingen