Wat is een asbestinventarisatie?

Bij een asbestinventarisatie brengen we waarneembare asbesthoudende materialen in een gebouw of een object (of een gedeelte daarvan) in kaart.

Ook kijken we naar de aanwezige risico’s en geven advies over te nemen maatregelen.

Wij doen asbestonderzoek in agrarische bedrijfsgebouwen, boerderijen, woningen, scholen, bedrijfspanden, winkelpanden, kantoren, vastgoed en industriële complexen.

Wij weten onze weg overal te vinden en helpen je graag verder.

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Bij (gedeeltelijke) renovatie of sloop van een gebouw of object dat vóór 1994 is gebouwd, is een asbestinventarisatie verplicht. Ook als je alleen asbest gaat verwijderen is dit in de meeste gevallen nodig. Dit geldt voor bedrijven en particulieren. Een asbestinventarisatie moet altijd uitgevoerd worden door een deskundig bedrijf en persoon. 

Welke certificering voor een asbestinventarisatie?

Om een asbestinventarisatie uit te mogen voeren, moet je zowel als bedrijf en persoon gecertificeerd zijn. Rouwmaat heeft deze certificering sinds 2016 en is bij Normec Certification voor deze werkzaamheden gecertificeerd. Al onze medewerkers zijn Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) en mogen een asbestonderzoek uitvoeren en een asbestinventarisatierapport opstellen.

Waar kan allemaal asbest in zitten?

Een asbestonderzoek brengt de aanwezige asbesttoepassingen inclusief de bijbehorende risico’s in beeld. Bij een asbestinventarisatie doen we onderzoek naar visueel direct waarneembare toepassingen, zoals:

 • een golfplaten dak
 • dakbeschot
 • vensterbanken
 • vinyl vloerzeil
 • beglazingskit en stopverf
 • verwarmingsinstallaties

Als je een volledige renovatie gaat uitvoeren of een gebouw (deels) wilt slopen, doen we ook onderzoek naar verborgen asbesttoepassingen.

 • stelplaatjes achter (voorzet)wanden of onder vloerbalken
 • lijmlagen onder vaste vloerafwerkingen
 • brandvertragende materialen boven plafonds
 • buizen en leidingen in koven en gemetselde kanalen
 • plaatmateriaal bij kozijnen in spouwconstructies

Hoe verloopt een asbestonderzoek?

Vooronderzoek

Na opdracht starten we met vooronderzoek (deskresearch). We bestuderen informatie die al bekend is, zoals bouwtekeningen, bouwjaar van een pand, eerder opgestelde (asbest)rapportages en het archief van de gemeente.

Project aanmelden

Na het vooronderzoek melden wij het project aan in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Dit is wettelijk verplicht. De resultaten van het asbestonderzoek worden uiteindelijk ook in het LAVS opgenomen.

Uitvoering asbestinventarisatie

De volgende stap is de uitvoering van het onderzoek op de projectlocatie. Een asbestonderzoek wordt altijd uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) en bestaat uit verschillende fasen.

Ons uitgangspunt is altijd om zoveel mogelijk asbest in één keer te onderzoeken, zichtbaar of onzichtbaar. Als dat niet mogelijk is, splitsen we het onderzoek op.

In de eerste fase kijken we naar visueel direct waarneembaar asbesthoudend materiaal.

In een latere fase doen we dan het destructieve asbestonderzoek, waarbij we bouwkundige delen en constructies verwijderen en beoordelen op verborgen asbesthoudend materiaal. We nemen kleine hoeveelheden (samples) mee.

Testen Samples en risicoklasse bepalen 

Een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium analyseert onze genomen samples van de locatie. Daarnaast bepalen we met de Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (SMA-rt) een risicoklasse voor de asbestverwijdering.

Asbestinventarisatierapport

In een asbestinventarisatierapport worden alle tijdens een inventarisatie aangetroffen asbestbronnen beschreven. Het rapport beschrijft bijvoorbeeld de locatie, hoeveelheid, staat en bevestigingswijze per bron, met duidelijke foto’s en advies.

Aan de hand van ons rapport kun jij al dan niet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen (je leest in ons rapport of dat nodig is). Het rapport dient als basis voor de te nemen maatregelen bij de asbestverwijdering.

Wij zetten de gegevens van de aangetroffen asbesthoudende materialen in het LAVS. Als opdrachtgever kun je op basis van deze rapportage een sloopmelding bij het omgevingsloket indienen en offertes aanvragen voor de asbestverwijdering.

Wat als er asbest in je pand zit?

Als er asbesthoudend materiaal in je pand zit, moet dit meestal verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

Als particulier mag je zelf maximaal 35m2 asbest verwijderen en afvoeren. Hieraan zijn echter strikte regels verbonden. Wij vertellen je graag meer over wat je als particulier wel en niet met asbesthoudend materiaal mag doen en of je een asbestinventarisatierapport nodig hebt. 

Hoe lang is een asbest inventarisatie rapport geldig?

Het asbestinventarisatierapport is drie jaar geldig. Is de geldigheidstermijn van het rapport verlopen? Dan moet het rapport geactualiseerd worden. Neem contact met ons op als je denkt dat dit het geval is.

Aanvullend onderzoek naar asbest risico's NEN 2991

Soms treffen wij tijdens ons onderzoek beschadigd asbest aan, dat niet meer gebonden (of slecht gebonden) is. Dan is een aanvullend verontreinigings- /blootstellingsonderzoek nodig (NEN 2991). Hierbij kijken we naar de omvang van de verontreiniging en de actuele blootstellingsrisico’s.

Aanvullende asbest onderzoeken

Als wij denken dat er asbesthoudend materiaal in bijvoorbeeld bodem of water aanwezig is, dan vind je hierover altijd een duidelijk advies terug in ons rapport. Meestal is aanvullend onderzoek volgens andere normen en certificeringen nodig. Hier helpen wij je ook mee!

Rouwmaat voert asbestinventarisaties uit in heel Nederland, maar vooral in de Achterhoek, Twente en Stedendriehoek.

Bijvoorbeeld in AaltenBeltrumBorculoDeventerDoetinchemEnschedeGoorGroenloHaaksbergenHaarloHengeloLichtenvoordeLochemMarkeloNeedeRekkenRuurloSilvoldeUlftVarsseveldVordenWinterswijkZelhem en Zutphen.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 • Het laatste nieuws
 • Tips en het beste advies
 • Persoonlijke acties en prijsupdates
 • Aanbevelingen