Foto Marjolein van Noort resized3 Marjolein van Noort
Meer weten?

Ik sta u graag vrijblijvend te woord!

 • Snel
 • Kosteloos
 • Deskundig
 
 1. Bel (0544) 47 40 40
 2. Naam*
  Vul s.v.p. uw naam in.
 3. Bedrijfsnaam
  Ongeldige invoer
 4. E-mailadres*
  Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.
 5. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 6. Plaats*
  Ongeldige invoer
 7. Vraag
  Ongeldige invoer
 8. *

Bodemonderzoek

Rouwmaat biedt bedrijven, overheden, instellingen en particulieren concrete oplossingen voor afval-en milieuproblemen, in het kader daarvan wordt door Rouwmaat ook bodemonderzoek uitgevoerd. Bodemonderzoek is o.a. noodzakelijk bij bouwvergunningen of bij een aan-/verkoop transactie. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is in Nederland geregeld in de Wet Bodembescherming.

Bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te weten of de bodem schoon genoeg is voor de (beoogde) functie. Zo kan er een bodemonderzoek nodig zijn voor een bestemmingsplanwijziging of het aanvragen van een bouwvergunning. Daarnaast kan een bodemonderzoek worden ingezet om de waarde van een perceel te bepalen. Als er immers een bodemverontreiniging aanwezig is, kan dit leiden tot een daling van de grondprijs. Rouwmaat is de geschikte organisatie die u op basis van de speerpunten kwaliteit, betrouwbaarheid en scherpe tarieven een professioneel advies geeft over de kwaliteit van de bodem.

Bodemonderzoek volgens de normen

Bij Rouwmaat voeren we bodemonderzoek uit volgens de normen NEN5740 en NEN5707. We snappen dat het voor u van essentieel belang is dat er een kwalitatief hoogwaardig bodemonderzoek plaatsvindt. We zijn daarom specialist in zowel milieutechnisch bodemonderzoek als asbestinventarisatie. Onze werknemers zijn ervaren en vakkundig in de bodemonderzoek werkzaamheden. We kunnen het bodemonderzoeksrapport snel leveren en deze geeft daarnaast een scherpe analyse weer van het uitgevoerde bodemonderzoek met een vakkundig advies.

Volgens onze bekende werkwijze – flexibel en met voortdurende aandacht voor uw belang – zetten we de modernste middelen en methodes in om uw milieuprobleem duurzaam op te lossen. Tevens zijn wij in het bezit van het BRL SIKB 2000 certificaat en hiervoor ook erkend door de overheid. Dit certificaat houdt in dat ons personeel betrokken bij de uitvoering van bodemonderzoek beschikt over de benodigde opleiding, kennis en ervaring die nodig zijn om deze werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

Ervaring in bodemonderzoek

Al meer dan 20 jaar hebben wij een sterke positie in de wereld van bodemonderzoek. Veel gemeenten, projectontwikkelaars, bouwondernemingen weten Rouwmaat te vinden voor hun bodemonderzoeken. Vanuit onze verschillende vestigingen zijn wij u dan ook graag van dienst. Naast bodemonderzoek kunnen we u ook van dienst zijn bij deze onderzoeken: archeologisch onderzoek, Flora en Fauna onderzoek, asbestinventarisaties en partijkeuringen.

Schone grond verklaring

Een begrip dat vaak in verband wordt gebracht met bodemonderzoek is de schone grond verklaring. Dit begrip wordt vaak in de volksmond gebruikt voor een geschiktheidsverklaring die nodig is wanneer u een huis of bedrijf op een stuk grond gaat bouwen. Om zo’n verklaring te krijgen zult u bodemonderzoek moeten laten doen. De kosten voor de schone grond verklaring zijn onder andere afhankelijk van de perceelsgrootte. Bij Rouwmaat kunnen we voor een scherpe prijs het bodemonderzoek voor u uitvoeren.

Scherpe prijs bodemonderzoek

Op basis van de voorgaande offertes voor bodemonderzoek blijkt dat wij in bijna alle gevallen niet alleen de goedkoopste, maar ook de snelste verstrekker zijn op het gebied van bodemonderzoek. Hiermee garanderen we zeer scherpe prijzen voor bodemonderzoek, zonder dat de kwaliteit hiervan verloren gaat. Voor een hoogwaardig, goedkoop en snel bodemonderzoek bent u bij Rouwmaat aan het juiste adres.

Wilt u meer informatie over de diensten van onze afdeling Onderzoek & Advies, neem dan contact met onze medewerkers. Daarnaast treft u hier onze informatiefolder aan.

“Rouwmaat regelt het gewoon!”

Marjolein van Noort

Foto Marjolein van Noort resized3
 

Bel mij terug Offerte aanvraag Stel direct uw vraag

Werkwijze bodemonderzoek

Al meer dan 20 jaar hebben wij een sterke positie in de wereld van bodemonderzoek. Veel gemeenten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen weten Rouwmaat te vinden voor hun bodemonderzoeken. Zie hiervoor onze referenties.

Lees meer

Kosten bodemonderzoek

Bodemonderzoek is nodig om te kunnen bepalen of de kwaliteit voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. De kosten van bodemonderzoek zijn afhankelijk van meerdere factoren. Welke factoren van invloed zijn op de kosten van bodemonderzoek leest u hier.

Lees meer

Archeologisch onderzoek

In het kader van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bouwvergunning moet u aantonen of de geplande bodemingrepen gevolgen kunnen hebben voor mogelijke archeologische waarden binnen het  plangebied en hoe u hiermee omgaat, hiervoor is een archeologisch onderzoek nodig.

Lees meer

Flora en fauna onderzoek

Een flora en fauna onderzoek is nodig bij het bepalen van de effecten van een ingreep op beschermde natuur. Dit is geregeld in de Flora- en Faunawet. Rouwmaat kan u bij het aanvragen van een flora en fauna onderzoek uitstekend van dienst  zijn. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden van dit type omgevingsonderzoek.

Lees meer

Infrastructureel onderzoek

Rouwmaat biedt bedrijven, overheden, instellingen en particulieren concrete oplossingen voor afval-en milieuproblemen, in het kader daarvan wordt door Rouwmaat ook infrastructureel onderzoek uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek wordt vaak voorafgaand aan een wegreconstructie uitgevoerd.

Lees meer

Wat is bodemonderzoek?

Rouwmaat is uw partner op het gebied van bodemonderzoek, met meer dan 20 jaar ervaring weten wij hoe een kwalitatief hoogwaardig bodemonderzoek zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. Maar wat is bodemonderzoek precies? Bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of een bodem geen gevaar vormt voor mens, dier en / of milieu.

Lees meer

Bodemsanering door Rouwmaat

Saneren asbest verontreinigde bermen onder tropische omstandigheden
Rouwmaat Groep heeft in opdracht van projectbureau BAS een bodemsanering uitgevoerd van de bermen  aan de 2e Broekweg in Diepenheim. Door Rouwmaat is in overleg met de omgeving (omwonenden en gebruikers agrarische percelen) gezocht naar een optimale inrichting van het terrein om géén tot minimale overlast te veroorzaken voor de omgeving. Gekozen is om een rijplatenbaan aan te leggen inclusief een tijdelijke "duikerconstructie" om iedereen bereikbaar te houden. 

De vrijkomende sterk verontreinigde grond wordt gesaneerd en afhankelijk van de mate van verontreiniging verpakt in asbest big-bags en gestort op een gecertificeerde stortplaats of de grond wordt gereinigd door een vergunde grondreiniger. Het ontgraven en afvoeren vindt plaats met eigen materieel van de Rouwmaat Groep. Middels inzet van eigen personeel en materieel zijn wij flexibeler in het werk doordat wij kort kunnen schakelen tussen de afvoer van te storten grond en te reinigen grond.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats onder tropische omstandigheden. Voor ons personeel stellen wij onder andere koelvesten ter beschikking en zijn de werktijden aangepast. De veiligheid voor de omgeving is ook een speerpunt van de Rouwmaat Groep; wij bevochtigen de grond continue om stofvorming te voorkomen en verontreinigingen naar de omgeving te voorkomen.

Voor vragen omtrent asbest/bodem saneren kunt u terecht bij  of neemt u gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0544 - 47 4040.

Lees meer

Functiegerichte bodemsanering

Indien de bodem waarop gebouwd gaat worden verontreinigd is, kan er sprake zijn van een saneringsnoodzaak. Steeds vaker wordt gekozen voor een zogenaamde functiegerichte sanering. Hierbij wordt niet alle verontreinigde grond afgevoerd, maar worden wel de risico's weggenomen.

Lees meer

Tijdelijk handelingskader PFAS

Zoals u waarschijnlijk al in en vanuit de diverse media heeft vernomen is op maandag 8 juli 2019 nieuwe wetgeving van kracht omtrent de stoffen PFOS, PFOA, GenX en andere PFAS. De kamerbrief van maandag 8 juli 2019 “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” inclusief het  “Tijdelijk handelingskader” biedt een nieuw landelijk kader voor de omgang met de PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Vanaf maandag 8 juli 2019 geldt de plicht om het standaard stoffenpakket aan te vullen met PFAS-verbindingen (PFAS/PFOA en indien noodzakelijk GenX). De wijziging heeft grote invloed op ons werkveld en werkzaamheden gerelateerd aan grondverzet, grondreiniging, grondbanken etc. Het nieuwe beleid geldt voor zowel grond, baggerspecie en alle aanverwante grondstoffen en geeft de markt hiermee nieuwe uitdagingen en risico’s.

Door de aanwezige uitdagingen en risico’s heeft de Rouwmaat Groep besloten om per direct geen partijen (>25 ton) grond (AW2000, Wonen, Industrie of Niet Toepasbaar), baggerspecie en funderingsmaterialen zonder kwaliteitsgegevens te accepteren waarin PFOS, PFOA, GenX en andere PFAS verbindingen aanwezig kunnen zijn. Het nieuwe beleid gaat per direct in, voor zowel reeds uitgebrachte offertes als ook nieuwe offertes.

In onderstaande tabel zijn voor de genoemde stoffen de toepassingsnormen en eisen van opgenomen (landbodem bodem grondwaterniveau in µg/kg ds). Voor de overige toepassingen (bijvoorbeeld toepassing in oppervlaktewater GBT) geldt voor alle PFAS een maximale norm van 0,1 µg/kg ds.

 

Mochten er wijzigingen of aanpassingen in het beleid komen, dan zullen wij u hierover nader informeren.

Wanneer u nog vragen heeft over het onderwerp PFAS, kunt u ons bereiken via het algemene telefoonnummer 0544 - 474040 voor advies of aanvullend overleg.

Via de website bodemplus (overheid) is ook aanvullende informatie beschikbaar: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/faq/per-wanneer/

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op. Neem contact op

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 1. Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

 2. Ongeldige invoer
 3. Ongeldige invoer
 4. Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.
LinkedIn

Discussieer mee op onze LinkedIn Pagina.

Meer informatie?

 1. Onderwerp
  Ongeldige invoer
 2. Naam*
  Vul s.v.p. uw naam in.
 3. Bedrijfsnaam
  Ongeldige invoer
 4. E-mailadres*
  Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.
 5. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 6. Plaats*
  Vul s.v.p. uw plaats in.
 7. Omschrijving opdracht
  Ongeldige invoer
 8. *