Immobilisatie van vervuilde grond met mobiele menginstallatie

Rouwmaat kan, in samenwerking met gecertificeerde partners, vervuilde grond immobiliseren middels koude immobilisatie techniek.

Wat is immobilisatie?

In het immobilisatieproces wordt vervuilde grond gemengd met een bindmiddel, zoals bijvoorbeeld cement en overige additieven. Door toevoeging van het bindmiddel wordt de verontreiniging fysisch en/of chemisch gebonden. Er ontstaat een vormvaste bouwstof, vergelijkbaar met beton. In dat beton worden eventuele verontreinigingen ingekapseld en gebonden, zodat ze niet meer kunnen uitlogen of verspreiden. Zo vormen verontreinigingen op korte en lange termijn geen bedreiging meer voor het milieu én is de grond toch nog nuttig toe te passen als bouwstof. Zo sparen we primaire bouwstoffen en dat is beter voor het milieu.

Immobilisaat voldoet aan de functionele en civieltechnische eisen van het Besluit Bodemkwaliteit (Wet Milieubeheer). Om te immobiliseren moet Rouwmaat aan strenge eisen voldoen, zoals vastgelegd in BRL SIKB 7500 en het onderliggende protocol 7510.

Toepassing van immobilisaat

Immobilisaat, dat lijkt op beton, wordt toegepast als fundering onder beton-/asfaltvloeren (bijv. bij stortlocaties, overslagterreinen of onder hallen).

Rouwmaat mengt immobilisaat met een mobiele menginstallatie. Voordeel van een mobiele menger is dat we ter plekke kunnen produceren, waardoor logistieke handelingen beperkt blijven. We kunnen de reststoffen dan dichtbij de locatie van herkomst en van bestemming opmengen tot bouwstof.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  • Het laatste nieuws
  • Tips en het beste advies
  • Persoonlijke acties en prijsupdates
  • Aanbevelingen