Wat is bodemsanering?

Als een stuk grond of een bouwwerk verontreinigd is met asbest, olie of andere verontreinigingen, kan bodemsanering noodzakelijk zijn.

Bodemsanering is het proces waarbij de grond vrij wordt gemaakt van bodemverontreiniging of geschikt wordt gemaakt voor de beoogde functie. Wij doen dat altijd op een manier waarbij de kosten en de beoogde toepassing in balans blijven. Kortom: wij helpen je aan een gepaste oplossing voor je verontreinigingvraagstuk.

Hoe wij je kunnen helpen

Is bodemsanering verplicht?

Volgens artikel 13 van de Wet bodembescherming heb je zorgplicht. Dat betekent dat je bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele verontreiniging zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen. Dat noemen we dus saneren.

Als er door middel van een bodemonderzoek een verontreiniging in de grond is vastgesteld, is bodemsanering dus ook verplicht. We snappen dat je op zo'n moment niet zit te wachten op hoge kosten en uitloop op je planning. Wij helpen je daarom graag om de verontreiniging doelgericht en efficiënt op te ruimen.

Hoe werkt een bodemsanering?

Bij een bodemonderzoek krijg je altijd een rapport. Wij pakken de resultaten daarvan als uitgangspunt voor een plan van aanpak voor de bodemsanering.

De volgende activiteiten zijn hierbij mogelijk:

 • afgraven
 • een in-situ sanering
 • isoleren van de bodemverontreiniging
 • functiegerichte bodemsanering

 

Een functiegerichte bodemsanering is een voorbeeld van een efficiënte en doelgerichte aanpak waar wij steeds vaker voor kiezen. Hierbij voeren we niet alle verontreinigde grond af, maar nemen we wel de risico's weg. Uiteraard geheel volgens alle regels en voorschriften in de Omgevingswet. We ontzorgen je daarbij compleet, waarbij we ook de benodigde vergunningaanvragen regelen.

Uiteraard zijn wij op de hoogte van alle regelgeving rondom bodemsanering.

Zo zijn wij in het bezit van het BRL7000 certificaat en zijn wij hiervoor erkend door de overheid. Dit certificaat is in Nederland verplicht bij het uitvoeren van een bodemsanering.

Circulaire bodemsanering

Sinds 1 mei 2006 geldt de Circulaire Bodemsanering 2006 die in de loop der jaren een aantal keer is aangepast.

De Circulaire Bodemsanering bevat richtlijnen om bij bodemvervuiling het saneringscriterium toe te passen en de saneringsdoelstelling vast te stellen.

Het saneringscriterium omvat een methode waarmee kan worden bepaald of de verontreiniging van de bodem zorgt voor een zodanig risico voor mens, plant en dier, dat er snel moet worden gesaneerd.

Dit criterium bestaat uit drie stappen:

 • Vaststellen of er op de locatie sprake is van verontreiniging.
 • Vaststellen of er bij gebruik van de locatie sprake is van onaanvaardbare risico’s. Indien de uitkomst is dat sprake is van onaanvaardbare risico’s, dient de sanering met spoed uitgevoerd te worden of kan stap 3 worden uitgevoerd.
 • Locatiespecifieke beoordeling (niet verplicht).

Uiteraard werkt Rouwmaat ook volgens de Circulaire Bodemsanering.

Wat kost saneren van vervuilde grond?

De kosten van een bodemsanering per kubieke meter variëren van circa € 100,- tot € 250,-. Het grootste deel van de kosten gaat zitten in de afvoer van de grond en het reinigen ervan.

Wij hebben als voordeel dat we saneringsmaterieel, -vakmensen, vrachttransport en grondbank in eigen beheer hebben. Daardoor werken we snel en efficiënt.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 • Het laatste nieuws
 • Tips en het beste advies
 • Persoonlijke acties en prijsupdates
 • Aanbevelingen