Gevestigd in het oosten, in heel Nederland actief

Al meer dan 20 jaar vertrouwen gemeenten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen bodemonderzoeken, asbestinventarisaties en bodemsaneringen aan ons toe. Ook voor specifieke milieu-onderzoeken kun je bij ons terecht, zoals archeologisch onderzoek, flora en fauna onderzoek en partijkeuringen.

Wij brengen jouw projectrisico's al in een vroeg stadium in kaart, zodat jij je vol overgave kunt storten op jouw ontwikkelingen.

 

Onze werkwijze bij bodemonderzoek

Bodemonderzoek is nodig om te kunnen bepalen of de kwaliteit voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Bij een bodemonderzoek wordt onderzocht of de bodem geschikt is voor de huidige- of de toekomstige bestemming voor desbetreffende bodem en of er geen gevaar is voor mens, dier en/of milieu.

Op basis van het bodemonderzoek kan één van de volgende conclusies worden gesteld: 

  • De bodem is niet verontreinigd: Een positieve uitkomst van bodemonderzoek, waarbij duidelijk wordt dat de bodem geen gevaar vormt voor mens, dier en / of milieu.
  • De bodem is licht verontreinigd: Wanneer een bodem licht verontreinigd is, betekent dit dat het niet geschikt is voor elke bestemming. Afhankelijk van de bestemming van de bodem wordt bepaald of er actie ondernomen moet worden of niet.
  • De bodem is matig tot sterk verontreinigd: Bij dit type bodem is er mogelijk sprake van gevaar voor mens, dier en / of milieu, daarom dient er nader bodemonderzoek gedaan te worden. In dit nader onderzoek wordt de omvang en aard van de verontreiniging vastgesteld. Tevens wordt er een risicobeoordeling gedaan. Uit dit onderzoek komen de risico's naar voren en kan worden bepaald of eventuele maatregelen nodig zijn. Door onze ervaring met bodemsanering, kan er dan ook vaak snel een eerste indicatie worden gegeven van de eventuele saneringskosten. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt om de bodem weer geschikt te maken voor desbetreffend bestemming.

Hoe bodemonderzoek werkt

  1. We starten met een historisch onderzoek. Hierbij verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de onderzoekslocaties. Dat doen we door jou als opdrachtgever te raadplegen, maar ook door informatiebronnen van de gemeente, de omgevingsdienst en de huidige eigenaar/gebruiker te onderzoeken.
  2. Na het historisch onderzoek doen we een verkennend bodemonderzoek - conform de NEN5740. In de volksmond wordt dit ook wel 'schone grond verklaring’ genoemd.
  3. Als we bodemverontreiniging aantreffen, doen we nader onderzoek. We gaan dan aanvullende boringen en analyses uitvoeren, zodat we een goed beeld krijgen van de verontreiniging van de grond en/of het grondwater. Vervolgens perken we deze zowel in horizontale als verticale richting af.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  • Het laatste nieuws
  • Tips en het beste advies
  • Persoonlijke acties en prijsupdates
  • Aanbevelingen