Een flora en fauna onderzoek is nodig bij het bepalen van de effecten van een ingreep op beschermde natuur. Dit is geregeld in de Flora- en Faunawet. Rouwmaat kan u bij het aanvragen van een flora en fauna onderzoek uitstekend van dienst  zijn. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden van dit type omgevingsonderzoek.

In de Flora- en Faunawet is bepaald dat er bij een ruimtelijke ontwikkeling vastgesteld moet worden of er beschermde dieren of planten voorkomen, een schermde vaste verblijf- of standplaats voorkomt of dat het plangebied onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een essentieel foerageergebied of vliegroute.

Flora en fauna onderzoek – quick scan

Voor een flora en fauna onderzoek is het allereerst belangrijk om een eerste indruk van het desbetreffende gebied te krijgen. Een Quick-scan bestaat uit een deskresearch en een veldbezoek. Hiervoor worden onder andere digitale verspreidingsatlassen, natuurbeheerplannen van provincies, eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken in de nabijheid en overige beleidsstukken geraadpleegd. Na de deskresearch wordt een veldbezoek gedaan. Hierbij wordt een inschatting gemaakt of het plangebied onderdeel is van streng en strikt beschermde soorten. Zo wordt er gekeken naar (mogelijke) verblijfplaatsen, standplaatsen en essentiële foerageergebieden of vliegroutes.  Nadat het gebied in kaart is gebracht, worden eventuele vervolgstappen van het flora en fauna onderzoek bepaald. Soortenonderzoek naar specifieke soorten of soortgroepen behoort ook tot de mogelijkheden, evenals ecologische begeleiding.

Flora en fauna onderzoek – Soortenonderzoek

Met betrekking tot een flora en fauna onderzoek, kan het soms wenselijk zijn om onderzoek te doen naar specifieke soorten of soortgroepen. Denk hierbij aan beschermde vissoorten bij het droogleggen van een watergebied of een vleermuizenonderzoek wanneer er sprake is van de sloop van een gebouw. Deze onderzoeken bestaan meestal uit een bureauonderzoek en enkele veldonderzoeken.  

Flora en fauna onderzoek door Rouwmaat

Wilt u een flora en fauna onderzoek uit laten voeren op uw locatie? Bij Rouwmaat zijn we u hierbij graag van dienst.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  • Het laatste nieuws
  • Tips en het beste advies
  • Persoonlijke acties en prijsupdates
  • Aanbevelingen