Een begrip dat vaak in verband wordt gebracht met bodemonderzoek is de schone grond verklaring. In de volksmond wordt dit begrip vaak gebruikt voor een geschiktheidsverklaring die nodig is wanneer u een huis of bedrijf op een stuk grond gaat bouwen. Om een dergelijke verklaring te krijgen zult u bodemonderzoek moeten laten uitvoeren. Hierbij kan de Rouwmaat Groep u verder helpen.

Belang schone grond verklaring, wanneer schone grond verklaring nodig?

Een schone grond verklaring is er om te verklaren dat er geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging op uw stuk grond. Deze verklaring is nodig, aangezien er in Nederland op veel plaatsen bodemverontreinigingen voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen of de aanwezigheid van een fabriek. Bij bodemvervuiling zitten er schadelijke stoffen in de grond, waaronder asbest, chemische stoffen of zware metalen. Als deze stoffen niet worden ontdekt voorafgaand aan de bouw van nieuwe huizen of bedrijven, kan dit schadelijk zijn voor mens en milieu.

 

Onafhankelijk bodemonderzoek

Wij helpen u graag bij het verkrijgen van een schone grond verklaring. We doen dit door middel van het uitvoeren van een onafhankelijk (verkennend) bodemonderzoek. Wij voeren dit onderzoek uit volgens de wettelijk gestelde normen NEN 5725, NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897. Afhankelijk van de uitkomst van ons onderzoek kent de lokale overheid u volgens haar normen een schone grond verklaring toe. Doordat wij veel contact hebben met verschillende lokale overheden zijn wij op de hoogte van specifieke regels in een bepaald gebied.

Ons team beschikt daarnaast uiteraard over de benodigde certificaten (o.a. BRL 2000) en ervaring in dit vakgebied. Gezien het belang van een kwalitatief goed bodemonderzoek, wordt ons team voortdurend bijgeschoold en blijven we op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom de Omgevingswet.

Naast het leveren van een rapportage van ons uiteindelijke bodemonderzoek, kunnen we u ook voorzien van praktisch advies over de vervolgstappen. Tevens kunnen wij u voorzien van een offerte voor het uitvoeren van een eventueel benodigde bodemsanering. Wij zijn gecertificeerd conform de BRL7000 en mogen hierdoor de sanering ook daadwerkelijk uitvoeren.

Hulp bij andere onderzoeken

Naast het bodemonderzoek voor het verkrijgen van een schone grond verklaring kunnen we ook helpen bij aanpalende onderzoeken zoals:

 

 • Partijkeuringen
 • Asbestinventarisatie
 • Archeologisch onderzoek
 • Flora en fauna onderzoek
 • Civieltechnisch onderzoek
 • Geohydrologisch onderzoek
 • NGE onderzoek

Advies van Rouwmaat Groep

Wilt u meer informatie over de diensten van onze afdeling Onderzoek & Advies, neem dan contact met onze medewerkers.

 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 • Het laatste nieuws
 • Tips en het beste advies
 • Persoonlijke acties en prijsupdates
 • Aanbevelingen