Afval inzamelen is één ding, afval recycling is de volgende stap. Een belangrijke voorwaarde voor daadwerkelijke eindverwerking van afvalstoffen is het sorteren en bewerken. Rouwmaat is specialist in de recycling en bewerking van onder andere bouw- en sloopafval. Het afval dat we inzamelen wordt gesorteerd en vervolgens zo veel mogelijk gerecycled.

Ingezameld hout sorteren we in verschillende kwaliteiten en wordt verkleind o.b.v. de wensen van de spaanplaatindustrie en biomassacentrales. IJzer wordt na sortering en verkleining geleverd aan de hoogovens. Mengpuin wordt in onze installatie gebroken, gezeefd en indien nodig gewassen en zo opgewaardeerd tot hoogwaardige grondstof voor onze wegenbouwactiviteiten, granulaat en fundatielagen. Betonpuin volgt hetzelfde procedé maar wordt als vervanging van grind gebruikt in onze betoncentrales. De overige restfracties uit onze puinbreker vinden ook een nuttige bestemming via onze wegenbouwactiviteiten.

Bij onze grondbank kunnen we grondstromen innemen met én zonder voorinformatie. Indien nodig kan het materiaal eerst worden gezeefd en ontdaan van stoorstoffen als groenafval en stenen. Grondstromen zonder voorinformatie worden vervolgens bemonsterd en geanalyseerd. Daarna wordt de grond geclassificeerd naar de diverse bodemklasses. De grond kan vervolgens, conform bodemklasse en bestemming, worden toegepast in onze eigen projecten of worden geleverd aan bedrijven en particulieren. 

Hoogcalorisch afval, met name bestaande uit folie-achtig materiaal en andere lichte plastic resten uit sorteerinstallaties en van bedrijven, wordt in onze eigen fabriek verwerkt tot brandstofkorrels voor o.a. de cementindustrie. Hierbij wordt het materiaal eerst verkleind, nagesorteerd op stoorstoffen zoals chloorhoudende delen en metalen, en tot slot gezeefd om stof en zanddeeltjes te verwijderen.

Dankzij onze mobiele zeef- en menginstallatie kunnen we een deel van deze werkzaamheden ook op locatie uitvoeren.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  • Het laatste nieuws
  • Tips en het beste advies
  • Persoonlijke acties en prijsupdates
  • Aanbevelingen