Wat gebeurt er met mijn afval?

Wat gebeurt er met mijn afval?

Klanten vragen ons regelmatig: “Wat gebeurt er met mijn afval nadat jullie het hebben ingezameld?”

Het antwoord is: “Dat hangt af van hoe goed u het afval scheidt”.

Als u uw afval goed gescheiden inlevert, kunnen we het recyclen.

We zorgen dat er nieuwe grondstoffen van gemaakt worden. Dit draagt bij aan een beter milieu, door een lager gebruik van primaire grondstoffen en een reductie van CO2-uitstoot.

Ongescheiden afval -ofwel restafval- verdwijnt grotendeels in diverse soorten verbrandingsovens.

De verbranding van afval veroorzaakt CO2-uitstoot. Daarom heeft de overheid restafval aangemerkt als een milieubelastende afvalstroom. De overheid wil de hoeveelheid restafval dus graag reduceren. Dat doet ze middels de LAP3-wetgeving, waarin een verbrandingstoeslag op restafval is opgenomen.

U kunt het milieu en kosten besparen door uw afval te scheiden. 

Wij helpen u graag om afvalstromen binnen uw bedrijfsproces in beeld te brengen en kijken samen met u naar een passende oplossing voor uw afval.

 

Restafval

bestaat uit gemengd brandbaar afval van bedrijven.

wordt verbrandt in één van de 12 afvalenergiecentrales (AEC) in Nederland.

Met de vrijgekomen warmte wordt elektriciteit en stoom/stadswarmte opgewekt (verbranding met energieterugwinning).

Papier/karton

bestaat uit papier en diverse kartonsoorten, zolang het maar bestaat uit papiervezels.

wordt verpulpt bij een van de + 18 papierfabrieken in Nederland. Een groot deel wordt ook geëxporteerd naar het buitenland, waar meer vraag is naar verpakkingsmateriaal.

Papier/karton kan tot ongeveer 7 maal gerecycled worden, waarna de vezels te kort worden. De resterende pulp moet verbrand worden. De vrijgekomen warmte kan worden ingezet in het bedrijfsproces van de papierfabriek.

Blanke stretch/wikkel folie

bestaat uit 90 tot 100% low density polyethyleen (LDPE).

wordt door een kunststof recycler verkleind, gesorteerd op kleur, gewassen en geagglomoreert (gesmolten) tot nieuw granulaat.  

Het hoogkwalitatieve granulaat kan nagenoeg eindeloos gebruikt worden als grondstof voor nieuwe folie.

Gemengde kunststof verpakkingen

bestaat uit LDPE, HDPE, PP, PS, PET, POM, laminaat folies en nog tientallen andere typen “kunststoffen”.

wordt nagesorteerd, wat uitdagend is met zoveel verschillende soorten kunststoffen.

Goed gesorteerde (mono-)kunststoffen kunnen gerecycled worden tot nieuw kunststof.

Tot op zekere hoogte wordt gemengd kunststof gerecycled, afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de sorteerinstallatie.

Een aanzienlijk deel van de onsorteerbare en/of niet-recyclebare (laminaat) kunststoffen wordt verbrand. De energie die daarbij vrijkomt, wordt ingezet in industriële processen die veel hitte vereisen, zoals de productie van cement en kalk. Het cement wordt weer toegepast in onze eigen betoncentrales.

Hoogcalorisch afval

bestaat uit gemengde, niet-recyclebare kunststofverpakkingen.

wordt voorverkleind, ontdaan van metalen en non-ferro’s, stoorstoffen als PVC (chloor) en zware delen (stenen etc.). Daarna wordt het na-verkleind tot fluff (max 3cm).

Fluff wordt verbrand. De energie die daarbij vrijkomt, wordt ingezet in industriële processen die veel hitte vereisen, zoals de productie van cement en kalk. Het cement wordt weer toegepast in onze eigen betoncentrales.

Glazen verpakkingen

bestaat uit blank en gekleurd vlak (ruiten) en holglas (flessen).

wordt gesorteerd op kleur, gebroken, gewassen en weer toegepast als grondstof in de productie van nieuw glas. In Nederland staan nog een handvol fabrieken voor de productie van flessenglas, speciaalglas en glaswol.

Glas kan perfect gerecycled worden tot nieuw glas. Bij het productieproces is wel veel energie vereist.

Balkhout

 

bestaat uit massieve houten balken, planken, latten en vloerdelen.

wordt bij onze partner Stadsmijn Achterhoek in Groenlo door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontijzerd, geschaaft en gezaagd.

Het bewerkte materiaal wordt als tweedehands bouwmateriaal verkocht.

A-hout

 

bestaat uit onbehandeld en massieve houten verpakkingen, latten en planken (A-hout).

wordt zoveel mogelijk gebruikt bij de productie van nieuw spaanplaat en vezelplaat. A-hout gaat grotendeels naar spaanplaatfabrieken in België en Duitsland, want er zijn geen fabrieken in Nederland.

Er wordt meer A-hout aangeboden dan de spaanplaatfabrieken kunnen verwerken, waardoor een deel wordt verbrand in bijv. de tuinbouwsector. De hitte en CO2 die vrijkomt, wordt gebruikt om de groei van gewassen te versnellen.

B-hout

bestaat uit geverfde en verlijmde houten verpakkingen, producten en plaatmateriaal.

wordt voor een deel gerecycled tot spaanplaat, mits de vezels daarvoor groot/lang genoeg zijn.

Het grootste deel wordt echter verbrand in biomassacentrales.

De energie die vrijkomt bij verbranding, wordt ingezet in industriële processen die veel hitte vereisen, zoals de productie van soda en kalk. Het B-hout dient ter vervanging van primaire brandstoffen zoals bruinkool.

C-hout

bestaat uit verduurzaamde en/of geïmpregneerd hout zoals tuinmeubelen en bielzen.

wordt enkel en alleen verbrand in specifiek uitgeruste centrales, vanwege de giftige stoffen die in C-hout aanwezig zijn.

De energie die vrijkomt bij verbranding, wordt ingezet in industriële processen die veel hitte vereisen, zoals de productie van soda en kalk. Het C-hout dient ter vervanging van primaire brandstoffen zoals bruinkool.

Groenafval en GFT

bestaat uit snoeiafval, bladeren en keukenafval.

wordt verkleind en vervolgens gecomposteerd. Dit natuurlijke proces wordt versneld door toevoeging van extra zuurstof, temperatuur en vochtigheid. De compost die ontstaat wordt gezeefd om eventuele vervuiling te verwijderen.

Compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw en in tuinen.

Metaal

bestaat uit allerlei verschillende typen legeringen van uiteenlopende kwaliteiten en waarde.

wordt gesorteerd per type en geknipt naar courante maten. Vervolgens gaat het materiaal via kleinere inzamelaars naar grote handelaren die rechtstreeks leveren op de hoogovens en smelterijen voor specifieke legeringen.

Metalen en diverse legeringen kunnen nagenoeg eindeloos gerecycled worden. Bij het productieproces is wel veel energie vereist.

Betonpuin

bestaat uit puinafval van beton (constructies, tegels, stenen en vloeren).

wordt gebroken/verkleind. Vervolgens wordt de wapening verwijderd, wordt het fijne zand en ongebonden cement afgezeefd en uiteindelijk wordt het granulaat gewassen. Dit doen we allemaal zelf op ons terrein in Groenlo. Het ontstane granulaat passen wij vervolgens als grindvervanger in onze eigen nieuwe betonmortel toe.

Betonpuin kan nagenoeg eindeloos gerecycled worden tot grindvervanger in nieuwe betonmortel.

Bekijk hier een video.

Mengpuin

bestaat uit gemengd puinafval uit diverse sloopwerken en reconstructies.

wordt gebroken tot menggranulaat. Dit doen we allemaal zelf op ons terrein in Groenlo. Het ontstane granulaat passen wij vervolgens toe als fundatiemateriaal in (onze eigen) infra- en bouwprojecten.

Fundatiemateriaal is nodig in veel bouwprojecten, om een stabiele ondergrond te bieden. Mengpuin kan meermaals worden gerecycled.

Teerhoudend asfaltpuin

bestaat uit puinafval van wegverharding.

wordt thermisch gereinigd. Hierbij worden de vervuilende teer- en andere additieven verbrand. Wat resteert is gereinigd grind en zand/vulstof.  

Het resterende, gereinigde grind en zand/vulstof wordt gerecycled, bijvoorbeeld in ons eigen beton.