Verwaarden van grondstoffen

Grondbank

Bij onze grondbank kunnen we zowel bekende als onbekende grondstromen innemen, analyseren op vervuiling en eventueel zeven om stoorstoffen als groenafval en stenen te verwijderen. De grond kan vervolgens, conform bodemklasse en bestemming, worden toegepast in onze eigen projecten of worden geleverd aan bedrijven en particulieren.

Op deze manier wordt ingenomen grond bijna altijd op de hoogst mogelijke manier toegepast in nieuwe projecten. Dit wil zeggen dat schone grond bijvoorbeeld wordt toegepast in natuurgebieden en lichtvervuilde grond in industriegebieden. Uiteraard altijd conform geldende wetgeving en de bodemkwaliteitskaart.

Immobilisatie

Met onze mobiele menginstallatie kunnen we tevens, in samenwerking met gecertificeerde partners, vervuilde grond immobiliseren middels koude immobilisatie techniek. Dit wil zeggen dat vervuilde grond wordt gemengd met een bindmiddel, zoals bijvoorbeeld cement, en overige additieven. Door toevoeging van het bindmiddel wordt de verontreiniging fysisch en/of chemisch gebonden. Hierdoor worden eventuele verontreinigingen geïmmobiliseerd en kunnen deze dus niet meer vrijkomen in het milieu. Het verkregen immobilisaat kan vervolgens bijvoorbeeld worden toegepast als fundering onder stortplaatsen of overslaglocaties.