In het kort

Opdrachtgever: Gemeente Oost Gelre

Locatie: Groenlo

Status: Afgerond

Groenlo

In oktober van 2013 kwam de aanvraag binnen voor dit project in het Gelderse Groenlo. De opdrachtgever had de wens dat het werk op 18 juli 2014 gereed zou zijn, dan begint namelijk het voor Groenlo zo belangrijke toeristische hoogseizoen. Kortom: een project met grote tijdsdruk. Aangezien Rouwmaat afkomstig is uit Groenlo, is er dan ook geen moment getwijfeld: deze uitdaging namen wij aan.

Partners bij dit project

Al snel hebben wij een aantal lokale gespecialiseerde onderaannemers benaderd en hebben we gezamenlijk het plan uitgewerkt. De volgende partners werkten mee aan dit project:

In eerste instantie was het de bedoeling om de brugfundatie in het werk te storten, maar vanwege de korte beschikbare bouwtijd was dit niet mogelijk. De bestaande brug werd na de paasdagen gesloopt in verband met het omleggen van alle nutsvoorzieningen. Het was een enorme uitdaging, maar na enig overleg en rekenwerk zijn we tot de conclusie gekomen dat de onderbouw in prefab, zowel qua planning als technisch haalbaar moest zijn.

In eerste instantie was het de bedoeling om de brugfundatie in het werk te storten, maar vanwege de korte beschikbare bouwtijd was dit niet mogelijk. De bestaande brug werd na de paasdagen gesloopt in verband met het omleggen van alle nutsvoorzieningen. Het was een enorme uitdaging, maar na enig overleg en rekenwerk zijn we tot de conclusie gekomen dat de onderbouw in prefab, zowel qua planning als technisch haalbaar moest zijn.

Aanbesteding Gemeente Oost Gelre

Het project is als design en construct aanbesteed, dit was voor zowel de Gemeente Oost Gelre als voor ons een nieuwe manier van werken, waarbij de rolverdeling en de verantwoording  totaal anders was dan we tot nu toe gewend waren. Dit heeft bij beide partijen de nodige aanpassingen gevergd, maar in goed overleg zijn we hier gezamenlijk uitgekomen en hebben we alle problemen ondervangen en opgelost.

Communicatie met aanwonenden en belanghebbenden

Als onderdeel van dit project op de Boompjeswal in Groenlo waren we als aannemer zelf verantwoordelijk voor het overleg met alle betrokken aanwonenden en belanghebbenden. Door hier tijdig overleg over te plegen hebben we de onvermijdelijke overlast  die dit werk veroorzaakt tot een minimum kunnen beperken. Zelfs toen een zekere Willem Alexander met zijn vrouw Maxima op schoolbezoek wilde komen, is deze activiteit zonder veel problemen ingepast.

“Vrijwillige opzichters”

Vanaf de start van de werkzaamheden hebben we veel bekijks gehad van onze “vrijwillige opzichters”, die zich in eerste instantie op de oude Matteliersbrug verzamelden. Toen deze brug gesloopt werd, was de hangplek weg. Dit was echter snel opgelost door hier in het park, achter het geplaatste hekwerk, een nieuwe plek voor in te richten.  Het blijkt dat dit werk hierdoor ook een onverwachte sociale functie heeft gehad voor vele Achterhoekers.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  • Het laatste nieuws
  • Tips en het beste advies
  • Persoonlijke acties en prijsupdates
  • Aanbevelingen