Circulair beton met milieuwinst

Circulair bouwen met milieuwinst

De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van het afval in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheden betonpuin, metselpuin en asfalt die vrijkomen als gebouwen en wegen ontmanteld worden.

Deze reststromen krijgen van ons een nieuw leven als bouwmateriaal, uiteraard onder strenge, constructieve voorwaarden en volgens de geldende certificeringen.

Welke toeslagstoffen lenen zich als grindvervanger in beton?

Als vervanger van primair grind in beton passen wij onder andere gerecycled betongranulaat, thermisch gereinigd asfaltgrind of spoorbasalt verkregen uit (eigen) sloopwerkzaamheden toe.

In overleg en in lijn met de geldende wet- en regelgeving mogen we 30% van het primaire toeslagmateriaal vervangen door een grindvervanger. Maar in overleg met de constructeur van een project kunnen we dit zelfs uitbreiden tot 100%. 

Door het toepassen van 100% circulair grind (zoals betongranulaat, spoorbasalt of thermisch gereinigd asfalt) kan de CO2-footprint van beton tot wel 11% lager uitvallen.

De absolute CO2-besparing is altijd afhankelijk van de constructieve eisen, de toepassing van het beton (bijvoorbeeld vloer, fundering, boorpaal) en het toegepaste soort cement (of cementvervanger geopolymeer). We gaan hierover graag met opdrachtgevers in overleg om het optimale betonmengsel samen te stellen.

Welke subsidies voor circulair beton zijn er?

Om steeds hoogwaardiger hergebruik van reststromen in beton te stimuleren, riep de overheid subsidies en fiscale voordelen in het leven, zoals de E6211Duurzaam beton(product) van ten minste 30% gerecycled materiaal”. Dit is een fiscaal voordeel, waarbij van het investeringsbedrag 27% in mindering gebracht mag worden op de winst.