Woningen 't Meuke Haaksbergen

In het kort
 • OpdrachtgeverNijhuis Bouw B.V.
 • Doelstelling -
 • Locatie Haaksbergen
 • Status opgeleverd in 2016
 • Start bouw -
 • Omvang -

Werkzaamheden:

Bouwrijp maken terrein en grondwerk bouwputten;

 • bomen en beplantingen rooien;
 • twee keer rioolaansluiting op het bestaande gemeenteriool;
 • grondwerk wegcunetten en bouwputten, ca. 3500 m³;
 • aanbrengen rioleringen incl. inspectieputten;
 • aanbrengen bouwverharding, ca. 1500m²;

Woonrijp maken

 • aanbrengen definitieve wegverharding, ca. 2100 m² en 1360 m¹ betonbanden;
 • aanbrengen terreininrichting en terreinmeubilair/bebordingen;
 • aanbrengen drie keer wadi;
 • aanbrengen groenvoorzieningen;
 • afvoer overtollige grond.

GWW woningen

 • grondwerk bouwputten, incl. grondverbetering;
 • buitenriolering aanbrengen;
 • aanbrengen individueel infiltratiesystemen (40x);
 • aanbrengen groenvoorzieningen.