Voskamp Groep verduurzaamt afvalmanagement met Rouwmaat Groep

Voskamp Groep verduurzaamt afvalmanagement met Rouwmaat Groep

Voskamp Groep streeft naar een duurzame en sociale toekomst. Zorgvuldig afval scheiden is een logische stap in die missie.

In nauwe samenwerking kijken Voskamp Groep en afvalverwerker Rouwmaat Groep hoe afvalmanagement steeds duurzamer, efficiënter en kostenbesparender kan.

Verantwoordelijkheid nemen

De problematiek rond de plastic soup, 20 jaar geleden, was voor Voskamp de aanleiding om in actie te komen. Men startte met het selecteren van duurzamere producten. Ook startte Voskamp onderzoeken naar mogelijkheden om het plasticgebruik in de bouwkeet en het gebruik van verpakkingsmaterialen te reduceren. Verder investeert het bedrijf in emissievrije voertuigen, analyseert en verbetert het de rijstijl van chauffeurs en werkt het actief met klanten samen om het aantal transportbewegingen terug te schroeven.

Het bedrijf kan grote milieuwinst behalen door deze maatregelen door te voeren voor haar 12 vestigingen, 500 medewerkers en 62.000 producten voor bouw-, infra- en industrie.

Afval scheiden en verminderen

Voskamp heeft de ambitie om al het vrijkomende afval in het bedrijf te scheiden. Het bedrijf wil zo waardevolle grondstoffen van de verbrandingsovens redden voor recycling en CO2-uitstoot verminderen.  Ook zet Voskamp stappen om de hoeveelheid afval die het produceert, te reduceren. Dit doen ze door klantgoederen in gerecyclede kratjes aan te leveren, grotere verpakkingen in te kopen en pallets terug te nemen voor hergebruik.

 

 

Bewustzijn creëren bij medewerkers

Om afvalscheiding succesvol te maken, is bewustzijn bij medewerkers onmisbaar. Als men thuis afval scheidt, is dat namelijk direct voelbaar in de portemonnee. Maar op het werk voelt de medewerker daar zelf minder van, waardoor nonchalante omgang met afval op de loer ligt.

Om medewerkers te betrekken bij de afval-missie, wil Voskamp heldere doelstellingen bepalen. De afval-doelstellingen moeten dan regelmatig worden geëvalueerd tijdens overleggen, waarbij ook successen moeten worden gedeeld. Voskamp betrekt medewerkers hierin en is benieuwd naar voorstellen om afval te reduceren. Ook kunnen ze aangeven wat ze nodig hebben om de doelstellingen te halen. Zo is er onlangs bijvoorbeeld nog een bredere schoonmaakkar gefaciliteerd om alle zakken gescheiden afval mee te kunnen nemen naar de milieustraat. Diezelfde schoonmaakploeg voert steekproefsgewijs controles uit op de mate van afvalscheiding.

Praktische inzamelmiddelen faciliteren

Een andere belangrijke succesfactor voor afvalscheiding is het faciliteren van praktische inzamelmiddelen. Voskamp heeft op alle 12 locaties milieustraten, containers en Bonton scheidingsstations geïntroduceerd. Het bepalen welk afval op welke plek vrijkomt en daarop de soort en hoeveelheid afvalbakken afstemmen, is de uitdaging. Het uitgangspunt moet altijd zijn dat men efficiënt kan werken, zonder gestoord te worden door een teveel aan afvalbakken.

 

 

Samenwerking Voskamp en Rouwmaat

Voskamp ging twee jaar geleden op zoek naar een nieuwe afval-partner. Een nuchtere mentaliteit, wederkerigheid en persoonlijke aandacht waren redenen om voor Rouwmaat te kiezen. Voskamp waardeert de intensieve samenwerking van beide bedrijven, waardoor het gevoel van ‘samen doen, samen groeien’ ontstaat. Dit uit zich onder andere in verbeter-workshops bij Rouwmaat, ondersteuning bij implementatie van afvalmanagement en reguliere afvalrapportages, waarin alle afvalstromen op gewicht zijn uitgesplitst.