Sloopwerkzaamheden ter voorbereiding plan Oldenhuis Groenlo

In het kort
  • OpdrachtgeverGemeente Oost Gelre
  • Doelstelling Plan Oldenhuis Groenlo
  • Locatie Groenlo
  • Status in uitvoering
  • Start bouw 2019
  • Omvang n.v.t.

Een groene wijk
De Oldenhuis locatie is een duurzame wijk die uniek is voor Groenlo en omgeving. De wijk wordt gebouwd tussen het bestaande groen, wat direct zorgt voor een enorme verbetering van de woonkwaliteit. Wat ook bijdraagt aan het groene karakter van de wijk is overtollig water dat wordt opgevangen in wadi’s. Deze wadi's - met grind en zand gevulde greppels of sloten, die water zowel kunnen vasthouden als infiltreren - worden langs de hoofdontsluiting van het plangebied gemaakt.

Duurzaam
De wijk wordt volledig gasloos en de elektriciteit is afkomstig uit een zonnepanelen-weide. Aan de rand van de wijk komt een strip met zonnepanelen die duurzame stroom opwekken voor de wijk. De ‘zonnetuin’ is afgebakend door fraaie, strakke hagen. 

Rouwmaat Groep verzorgt momenteel al het voorbereidende grond- en sloopwerk voor dit unieke project. Door de jarenlange kennis en ervaring op het gebied van grond- en sloopwerk kan Rouwmaat Groep een efficient en vooral "duurzaam" steentje bijdragen aan het geheel.

Uniek en onderscheidend
De huidige bedrijfspanden staan voor een groot deel leeg en verpauperen. Gekozen is om de wijk uniek en onderscheidend te maken op een dusdanige wijze dat het wijkje complementair is aan het bestaande aanbod. Het totale plan voorziet in 40 woningen. De nieuwe wijk krijgt een gevarieerd en gedifferentieerd woonaanbod. Starters, senioren, gezinnen en mensen die zorg behoeven, komen naast elkaar te wonen. Ook is er ruimte voor zeer ruime landgoedkavels die duidelijk onderscheidend zijn in Groenlo. Het beeldkwaliteitsplan voor de locatie is gebaseerd op een zogenaamd vingermodel waarin groene vingers doorlopen tot in de wijk. Samenhang en groen staan hierbij centraal. Alle woningen liggen met hun tuin aan het landschap of aan de parkzones die direct met het landschap in verbinding staan. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijke woonomgeving.