Sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op renovatie Museum Arnhem

In het kort
  • OpdrachtgeverRots Bouw
  • Doelstelling Renovatie van Museum Arnhem met behoud van monumentale waarde
  • Locatie Arnhem - Utrechtseweg 87
  • Status In uitvoering
  • Start bouw Februari 2020
  • Omvang Middelgroot

Het Museum Arnhem, gelegen aan de Utrechtseweg 87 te Arnhem, wordt ingrijpend verbouwd en uitgebreid. De unieke ligging van het museum en de kenmerkende kwaliteiten van het gebouw worden versterkt. Het landschap gaat een grote rol spelen in de beleving van het museum, er komen zalen die volledig gewijd zijn aan het ervaren van kunst en de koepel krijgt zijn originele, ruimtelijke karakter terug. 

Het Museum wordt deels gesloopt, deels gerenoveerd en er vindt nieuwbouw plaats. De nieuwbouw betreft een bovengrondse bouwlaag en 2 ondergrondse bouwlagen (3 in totaal). De renovatie betreft een interne verbouwing van het Rijksmonument. In opdracht van Rots Bouw voeren wij alle sloop- en grondwerkzaamheden uit. Rouwmaat regelt het gewoon.

In eerste instantie is de Eschauziervleugel in zijn geheel gesloopt om plaats te maken voor de nieuw te bouwen vleugel.  Na deze sloopwerkzaamheden is de kelder in fases uitgegraven en zijn de benodigde grond kerende constructies aangebracht zodat de stabiliteit van de te behouden gebouwen en omliggende infra gewaarborgd blijft.

Gelijktijdig met de grondwerkzaamheden hebben we de sloopwerkzaamheden in de oudbouw uitgevoerd. Dit bestond uit het geheel strippen van het gebouw en het verwijderen van diverse wanden, houten en betonnen vloerdelen, sparingen in wanden en aanpassen van geveldelen. Deze werkzaamheden worden tevens gefaseerd uitgevoerd om de stabiliteit in het pand te waarborgen.

Vanwege de ligging van het museum bovenop een stuwwal hebben we voor het grondwerk te maken met, voor Nederlandse begrippen, grote hoogteverschillen. Dit gaf in combinatie met de drukke Utrechtseweg een logistieke uitdaging betreffende grondstromen. Door de vrijkomende grond met een Long Reach kraan van de stuwwal naar het onderliggende terrein te draaien en deze daar in depot te zetten, hebben we het aantal transportbewegingen over de Utrechsteweg enorm kunnen reduceren. (ca. 650 vrachten minder transport).

Kunstroute geopend

Geïnteresseerd publiek kan de verbouwing van Museum Arnhem van dichtbij meebeleven. Sinds kort is een speciale route langs de bouwplaats toegankelijk voor iedereen, van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur.

Langs de route, staan informatiepanelen met foto’s en wetenswaardigheden over de bouw, over het museum en deze prachtige plek aan de voet van de stuwwal. Bouwen in een stuwwal is ingewikkeld en vraagt om speciale bouwtechnieken. Ook het feit dat het hier om de verbouwing en uitbreiding van een Rijksmonument gaat, in een parkachtige tuin met monumentale bomen, maakt dit bouwproject uniek. Liefhebbers van kunst, natuur, erfgoed en bouwtechniek kunnen hun hart ophalen. Voor iedereen die van een wandelingetje houdt, is er wat te zien.

De (ver)bouw duurt nog anderhalf jaar. Begin 2022 gaan de deuren aan de Utrechtseweg 87 weer open voor publiek. 

Tot begin 2021 verzorgt Museum Arnhem in de Walburgiskerk in de binnenstad wisselende exposities en activiteiten met de focus op experiment, vernieuwing en innovatie.