Sloopwerkzaamheden Lunette eiland Zutphen

In het kort
  • OpdrachtgeverBijOnt
  • Doelstelling Sloopwerkzaamheden Lunette eiland
  • Locatie Zutphen
  • Status in aanbouw - gereed 2024
  • Start bouw Q1 2023
  • Omvang 1,2 hectare

Sloopwerkzaamheden Lunette eiland

Onlangs zijn de werkzaamheden bij de voormalige jeugdgevangenis Lunette in Zutphen hervat. De 1,2 hectare grond binnen de slotgracht gaat ruimte bieden aan twintig duurzame grondgebonden woningen en negen appartementen. De eerste fase is inmiddels in de verkoop.

De gevangenis midden in het Waterkwartier in Zutphen werd in 2007 gesloten wegens stank en lekkage. Een inspectierapport omschreef voortzetting van het gebruik van Lunette als ‘aantasting van het recht van gedetineerden op goede en veilige huisvesting’.

Al in 2017 werd het complex gedeeltelijk gesloopt, waarna de locatie enkele jaren dienst deed als paintball-locatie. Onlangs verkocht het Rijksvastgoedbedrijf de overblijfselen van “Lunette eiland” aan twee Twentse partijen: projectontwikkelaar BijOnt en aannemersbedrijf Kuipers. In opdracht van deze partijen maakte Smit Civiele Techniek het civieltechnisch ontwerp en bestek voor de openbare ruimte. Ook organiseerde het eveneens Twentse bedrijf de aanbesteding voor het sloop- en infrawerk en voert het de komende tijd toezicht en directie op het project.

Binnenkort wordt gestart met de realisatie van twaalf vrijstaande woningen, acht tussen- en hoekwoningen en negen luxe appartementen. Om hiervoor plaats te maken, is aannemer Rouwmaat inmiddels gestart met de sloop van de voormalige gymzaal achter het toegangsgebouw. De buitenmuren van het statige bureelgebouw blijven overeind en zullen dienst gaan doen als historische huls voor de luxe appartementen.