Sloop Steenbeek Mavo in Eerbeek

De Steenbeek Mavo aan de Derickxkamp in Eerbeek maakt plaats voor nieuwbouw. In opdracht van woningcorporatie Veluwonen hebben wij een begin gemaakt met de circulaire sloop van de school. Het pand en de omgeving zijn met hekwerken afgezet.

Op de plek van de oude school worden 39 nieuwe appartementen gebouwd, bedoeld voor mensen met een (zware) zorgvraag die nu nog in het naastgelegen verzorgingshuis Beekwal wonen. Dit verzorgingshuis sluit niet meer aan op de wensen van huidige en toekomstige cliënten en wordt daarom eveneens gesloopt en vervangen voor 30 appartementen, in een volgende fase. Verder worden er nog 39 appartementen gerealiseerd op de plaats waar nu 15 aanleunwoningen staan.

Veluwonen wil de huidige sfeer en identiteit van dit deel van Eerbeek behouden. De kleinschalige woonblokken zijn daarom ingepast in veel groen.

In opdracht van Veluwonen nemen wij als eerste fase voor onze rekening:

  • de sanering van het asbest uit het gebouw van de Steenbeek Mavo

 

  • de circulaire sloop van de Steenbeek Mavo, waarbij we zelf alle vrijkomende stromen scheiden en met eigen transport afvoeren voor recycling of hergebruik als tweedehands bouwmateriaal