Referentie Asbest – Asbestinventarisatie

In het kort
  • OpdrachtgeverParticuliere opdrachtgever
  • Doelstelling Asbestinventarisatie
  • Locatie Aalten
  • Status Afgerond
  • Start bouw -
  • Omvang -

Werkwijze

Een particuliere opdrachtgever kwam bij Rouwmaat terecht met een asbestprobleem binnen een bestaand renovatiewerk. Hij was op zoek naar een betrouwbare partij om hem deze zorg uit handen te nemen.

Wij van Rouwmaat hebben de asbestinventarisatie uitgevoerd, het subsidietraject opgestart middels het Landelijk Asbest Volgsysteem, prijzen voor verwijdering opgevraagd ten behoeve van sanering van het asbest en ervoor zorggedragen dat aan alle wet- en regelgeving werd voldaan. Daarbij hechtte de opdrachtgever niet alleen grote waarde aan de beste prijs maar ook aan veilige uitvoering en heldere communicatie met alle betrokken partijen.

Na oplevering was de opdrachtgever meer dan tevreden! Bundelen van krachten, communicatie, kennis van zaken, transparantie en afspraken nakomen zijn zaken waar wij van Rouwmaat dan ook voor staan.