Realisatie Hof aan de Dijkstraat Lichtenvoorde

In het kort
  • OpdrachtgeverWWW Ontwikkeling
  • Doelstelling Slopen van huidige panden, realisatie van 25 huurwoningen
  • Locatie Dijkstraat / Koemstraat, Lichtenvoorde
  • Status In uitvoering
  • Start bouw sloop start begin 2022, oplevering begin 2023
  • Omvang bodem- asbestonderzoek, asbestsanering, circulaire sloop, bodemsanering, grondwerk en aanleg infrastructuur

Oude panden aan de Dijkstraat te Lichtenvoorde maken plaats voor 25 huurwoningen

Een mooie woonplek voor jong en oud, midden in het bruisende centrum van Lichtenvoorde, dat is wat het plan Hof aan de Dijkstraat gaat bieden!

WWW Ontwikkeling verzorgt deze klus en vroeg Rouwmaat om te ontzorgen bij:

Bodemonderzoeken en asbestinventarisaties

Vanaf de start van dit traject was Rouwmaat betrokken bij dit project. Onze milieutechniek-collega’s hebben alle bodemonderzoeken en asbestinventarisaties uitgevoerd voorafgaand aan start werkzaamheden en zo ondersteund bij het vergunningstraject.

Bodemsaneringsplan

Specifiek voor de bodemsanering hebben wij een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, alsmede een nader bodemonderzoek. Hierna stelden we een saneringsplan op, dat we hebben ingediend bij de Provincie Gelderland. 

Bodemsanering en afvoer van vrijgekomen grond

Rouwmaat voert de bodemsanering in eigen beheer uit. De licht verontreinigde grond wordt door onze eigen grondbank ingenomen en gerecycled. De sterk verontreinigde grond voeren wij af naar een erkende grondreiniger.

Circulaire sloop van de bestaande panden

Materialen die vrijkomen tijdens de sloop van het pand worden zoveel mogelijk hergebruikt - afhankelijk van de staat waarin ze verkeren na jaren leegstand.

Het overgrote deel van de houten balken en underlaymentplaten konden direct in een ander project worden hergebruikt door een relatie. Resterend hout wordt door Stadsmijn Achterhoek klaargemaakt voor hergebruik in andere projecten.

Stalen balken en oud ijzer worden door Heinhuis Metaalrecycling opgewerkt tot grondstof.

Vrijkomend puin wordt gerecycled in meng- en betongranulaat

Mengpuin en betonpuin wordt naar Rouwmaat afgevoerd. Onze eigen recycling-installatie zet het om in meng- en betongranulaat, dat als grondstof in diverse toepassingen kan worden gebruikt.

Menggranulaat wordt door onze eigen infra-afdeling later in dit project (en andere projecten) toegepast om het terrein weer op hoogte te brengen of als fundatiemateriaal voor wegen en fietspaden.

Betongranulaat wordt toegepast als hoogwaardige grindvervanger in ons eigen beton.

Tijdelijke bouwwegen aanleggen

Wij leggen tijdelijke bouwwegen aan, zodat de bouwers hun werk veilig kunnen doen.

Aanleg rioleringen

Wij verzorgen de aanleg van rioleringen. We passen een infiltratiesysteem toe zodat het meeste regenwater in het terrein kan zakken.

Definitieve wegen en trottoirs aanleggen

Openbaar groen plaatsen

Als laatste leggen wij openbaar groen aan.

 

 

Update: oktober 2022