R-maat afvalscan

Afvalscan

Een afvalscan helpt u om inzicht te verkrijgen in de afval- en reststromen binnen uw bedrijfsproces. Wij voeren de afvalscan vrijblijvend voor u uit. Aan de hand van de uitkomsten, helpen wij u op een praktische manier invulling te geven aan uw duurzame afvalbeleid. Denk hierbij aan het leveren van instructies voor de afvalscheiding, leveren van interne inzamelmiddelen en het inrichten van uw milieustraat.

Duurzaamheid en kostenefficiency

Het vergroten van de scheidingsmogelijkheden voor restafval en het verhogen van het bewustzijn van afvalscheiding onder medewerkers zijn belangrijke speerpunten. Door deze scheiding kunnen we grote hoeveelheden grondstoffen geschikt maken voor recycling. Zo gaan we samen met u verspilling en het onnodig belasten van het milieu tegen.

Het scheiden van afval is duurzaam. U helpt zo mee om waardevolle grondstoffen uit het restafval te redden. Maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat de kosten en het gebruiksgemak voor uw medewerkers een belangrijke rol spelen. Met de gegevens uit de afvalscan en onze kennis van afvalinzameling, helpen wij u graag bij de praktische invulling van uw duurzame afvalbeleid. Denk hierbij aan het leveren van instructies voor de afvalscheiding, leveren van interne inzamelmiddelen en het inrichten van uw milieustraat.