R-maat afvalscan

Afvalscan

Met dit nieuwe concept biedt Rouwmaat u de mogelijkheid een afvalscan te laten uitvoeren. Hiermee worden bestaande afval-  en reststromen binnen uw bedrijfsproces in beeld gebracht. Medewerkers van Rouwmaat adviseren u hierbij wat de beste verwerkingsmogelijkheid is per type reststroom en hoe deze het beste kan worden ingezameld en afgevoerd.

Duurzaamheid en kostenefficiency

Het vergroten van de scheidingsmogelijkheden voor restafval en het verhogen van het bewustzijn van afvalscheiding onder medewerkers zijn belangrijke speerpunten. Door deze scheiding kunnen grote hoeveelheden grondstoffen geschikt gemaakt worden voor recycling, met als doel het tegengaan van verspilling van grondstoffen en het onnodig belasten van het milieu.

Naast duurzaamheid en circulariteit spelen kostenefficiency en gebruiksgemak voor uw medewerkers een belangrijke rol. Aan de hand van gegevens uit de afvalscan en onze kennis van afvalinzameling, helpen wij u vervolgens graag bij de praktische invulling van uw duurzame afvalbeleid. Denk hierbij aan het leveren van instructies voor de afvalscheiding, leveren van interne inzamelmiddelen en het inrichten van uw milieustraat.

Rouwmaat maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons cookiebeleid Cookies accepteren Weigeren