Nieuwbouw Kompaan College Zutphen

Nieuwbouw Kompaan College Zutphen

Bij de nieuwbouw van het Kompaan College komt de nadruk te liggen op ‘praktijkrealistisch’ leren; de leerlingen leren meer dan gebruikelijk, en wel bij bedrijven en instellingen in de omgeving van de school.

Onderwijs vindt niet meer alleen plaats in traditionele lokalen, maar wordt georganiseerd rond een dynamische projectomgeving waarin leerlingen en docenten samen werken. Dat resulteert in een open, ruimtelijk ontwerp.

De locatie Zutphen gaat met een oppervlakte van 7.500m2 plaats bieden aan 800 leerlingen en komt te liggen op de grens van het bestaande bedrijventerrein en een nieuwe woonwijk.

Hoofdaannemer Jansman realiseert het project.

Rouwmaat maakt het terrein bouw- en woonrijp.

Hieronder lees je meer.

Joost Meier, milieutechniek-expert bij Rouwmaat: “De beoogde bouwgrond bleek na bodemonderzoek verontreinigd met olie en PFAS. Voordat de bouw kon starten, moesten we daarom eerst de bodem saneren. We lieten het verontreinigde grond reinigen, zodat het een nieuw leven kan krijgen, bijvoorbeeld als ophoogzand.”

Bouwplaatsinrichting

Verder heeft Rouwmaat het inrichten van de bouwplaats verzorgd. Er zijn tijdelijke toegangswegen aangelegd voor de aanlevering van bouwketen en andere materialen.

Vanuit de Zutphense vestiging van Rouwmaat, op steenworp afstand van de bouwplaats, zijn diverse containers geplaatst. Bij elke bouw komen er namelijk reststromen vrij, zoals plastic, hout en karton. Jansman scheidt dit heel bewust, waardoor Rouwmaat de vrijkomende stoffen een nieuw leven kan geven.

Bouwkuip

“Als de bouwplaats eenmaal is ingericht, kan de bouw van start. Elke bouw start in de grond, met het leggen van een stevig fundament. Dus we starten met het ontgraven van de bouwkuip en het weer op hoogte afwerken daarvan, zodat de boorstelling erop geplaatst kan worden. Na de plaatsing van de boorpalen waarop de fundering van het schoolgebouw zal rusten, wordt de putbodem geëgaliseerd, realiseert Jansman de fundatie en plaatsen we de riolering” aldus Bob Rouwmaat, die de regie over dit project voert namens Rouwmaat.

Wadi

“Overheden eisen steeds vaker dat hemelwater niet in het riool belandt, maar een duurzamere bestemming krijgt. Een wadi buffert hemelwater en zorgt voor natuurlijke infiltratie van de bodem. Het resultaat: een groene omgeving. Wij graven de wadi af en leiden de hemelwaterafvoer er naartoe,” vervolgt Bob.

Terreininrichting

Als het gebouw eenmaal staat, is de buitenruimte aan de beurt. Rouwmaat zal daar de parkeerplaatsen en fietsparking bestraten en de groenvoorziening verzorgen.

Update 2023

Verschillende bouwers zijn nog steeds hard aan het werk aan de bouw van het  Kompaan College. Onze grondwerkers en machinisten zijn ook terug-van-even-weggeweest.

We zijn nu aanbeland in -voor ons- de laatste fase: de parkeerplaatsen en fietsparking bestraten en de groenvoorziening verzorgen.

Zie hieronder wat foto's van de huidige sitiuatie.