Nieuwbouw kantoor Sensata Hengelo - BREEAM

In het kort
  • OpdrachtgeverSchröder
  • Doelstelling Top 3 van duurzaamste gebouwen in Nederland
  • Locatie Hengelo (Ov)
  • Status -
  • Start bouw Oktober 2015
  • Omvang Ruim 1700 m³

In opdracht van Sensata Hengelo ontwikkelde Schröder Vastgoed een nieuw kantoor met de ambitie c.q. doelstelling BREEAM Outstanding. In de uitwerking van het ontwerp werden belangrijke ketenpartners betrokken. Bouwen voor hergebruik en Beton Bewust waren uitgangspunten bij de aftrap. In de gebruiksfase werden de gebouwprestaties  gevolgd en gemeten, uiteraard met sensoren van Sensata.

Een uniek project, omdat de leverancier van betonmortel al in de ontwerpfase aan tafel werd uitgenodigd. Zo is de mogelijkheid gecreëerd om duurzame beton toe te passen zonder dat dit een negatieve invloed had op het bouwproces. Het mengsel voor de boorpalen was uniek te noemen, de belasting CO2 per m³ was bijzonder laag en niet eerder toegepast in Nederland.

Bekijk hier de korte film van de nieuwbouw locatie (Westermaat, Hengelo) en storten van de beton.

Milieuprofiel van alle beton

De algemene wens van de beton(mortel)industrie is om het milieuprofiel van alle beton te blijven verbeteren. Schröder heeft met MVO Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten om in dit gebouw duurzaam beton toe te passen en de opgedane kennis in breder verband vast te leggen. Alle betrokken partners uit de betonketen hebben toegezegd hun gegevens over gebruikte grondstoffen vast te leggen in een gezamenlijk document. Dit document, een verzameling van grondstoffenpaspoorten, heeft een fysieke plaats gekregen in het gebouw. Bij herbestemming of sloop van het gebouw is dan direct duidelijk hoe het gebruikte bouwmateriaal, waaronder beton weer optimaal kan worden in gezet voor een nieuwe gebruiksfase. De herkomst van alle grondstoffen is traceerbaar en zodoende wordt fors bijgedragen aan de MATS credit TIER-level 3. Bovendien is maximale inzet toegezegd om MATS binnen dit project naar TIER-level 2 of 1 te tillen, een actie in samenwerking met MVO Green Deal Verduurzaming Betonketen. 

CO2-reductie

In het project is gezocht naar circulariteit en CO2-reductie tijdens de nieuwbouw en het gebruik. Dit vraagt een ontwerp en detaillering waarbij de eigenschappen van beton volledig worden benut. Maar ook dat er geen hechtende materialen worden gebruikt waardoor toepassing van betongranulaat in nieuwe betonconstructies wordt verhinderd.