Nieuwbouw hoofdkantoor Witzand Almelo

In het kort
 • OpdrachtgeverBouwbedrijf De Driehoek
 • Doelstelling -
 • Locatie Almelo
 • Status Afgerond
 • Start bouw 2016
 • Omvang 5500 m²

Eind 2016 is in Almelo een start gemaakt met de werkzaamheden t.b.v. de uitbreiding en nieuwbouw van de hoofdvestiging van Witzand Bouwmaterialen in Almelo.

Bouwbedrijf De Driehoek realiseert dit bijzondere en onderscheidende project, waar een duurzame meerwaarde gecreeerd wordt door de ambitie het duurzaamheidspredicaat BREEAM Excellent te behalen. Gedrurende de ingrijpende sloop-, infra- en bouwwerkzaamheden zal de bedrijfsvoering van Witzand Almelo ongehinderd doorgang vinden.

De Rouwmaat Groep verzorgt in opdracht van Bouwbedrijf De Driehoek in 2 fases de volgende werkzaamheden:

 • Sloop van diverse gebouwen
 • Asbestsanering
 • Grondsanering
 • Buitenriolering
 • Regenwaterhergebruiksysteem t.b.v. beplanting
 • Terreinverharding en terreinvoorzieningen
 • Bouw- en sloopafvalmanagement

Voor de nieuwbouw van ca 5500 m2 kantoor-, bedrijfs- en opslagruimte zal onze dochteronderneming Mombarg Beton de benodigde prefab betonelementen leveren.