Nieuwbouw en verbouw Witzand

In het kort
 • OpdrachtgeverBouwbedrijf De Driehoek B.V.
 • Doelstelling -
 • Locatie Almelo
 • Status In uitvoering, oplevering voorjaar 2018.
 • Start bouw -
 • Omvang -

Werkzaamheden:

 • uitvoering in twee fasen i.v.m. continuiteit van de bedrijfsactiviteiten;
 • uitvoerings-gereed maken van het voorlopig plan;
 • dloopwerk en terreinopruimwerk;
 • grondwerk t.b.v. nieuwbouw en terreinverhardingen ca. 10.500 m²/3500 m³;
 • grondsanering op basis van herschikken van vervuilde grond, ca. 3.500 m³;
 • buitenriolering incl. recycleput en druppellaarsysteem beplantingen;
 • bemaling;
 • terreinverharding d.m.v. asfalt, betonstraatstenen en betontegels, totaal 5500 m²;
 • keerwanden, ca. 100 m¹;
 • terreininrichting.