Nieuwbouw bedrijfslocatie Autodemontagebedrijf Gebr. Klein Gunnewiek

In het kort
 • OpdrachtgeverAutodemontagebedrijf Gebr. Klein Gunnewiek
 • Doelstelling Nieuwbouw bedrijfslocatie
 • Locatie Zuidgang Groenlo
 • Status in aanbouw
 • Start bouw 2021 - gereed eind 2022
 • Omvang 20.000m2

Nieuwbouw bedrijfslocatie Autodemontagebedrijf Gebr. Klein Gunnewiek

Autodemontagebedrijf Gebr. Klein Gunnewiek in Groenlo realiseert een nieuw onderkomen van 20.000m2, bestaande uit opslag-distributieruimte, werkplaatsen en kantoren. 

Rouwmaat voerde hiervoor diverse werkzaamheden uit.

 

Bouwrijp maken van het terrein

Een kavel moet bouwrijp zijn voor er kan worden gestart met de bouw. Rouwmaat heeft het bouwterrein van ca 44.000m2 gereed gemaakt voor de bouw, waarbij we hebben gezorgd voor:

 • leveren en aanbrengen immobilisaat (cementgebonden fundering)
 • aanleg tijdelijke bouwwegen
 • aanleg infrastructuur, zoals riolering, mantelbuizen etc.
 • aanleg asfaltverharding en straatwerk

 

Beton storten ten bate van de fundering

Aan Bouwbedrijf De Driehoek, de bouwende partij, leverden we het beton voor de fundering en cassettes, die worden gebruikt om de autobruggen te ondersteunen.

Beton storten ten bate van de vloer

Aan Jadi Bedrijfsvloeren leverden we zo’n 3.500m3 (300 vrachtwagens vol) beton voor de bedrijfsvloer.

De vloer is deels supervlak uitgevoerd. Dit is een eis bij veel (hoog)magazijnen omdat voor het optimaal benutten van de hoogte van de ruimte en gangpaden, de vloer vlak moet zijn, zodat stellingen zo recht mogelijk staan.

Overige delen van de vloer zijn uitgevoerd met ecogrind, dat bestaat uit gerecycled grind, waarvoor Klein Gunnewiek subsidie ontvangt.

 

Megamix mortels

Wij leveren Megamix mortels, die gebruikt worden voor het tegel- en metselwerk.

 

Woonrijp maken

Als de hal eenmaal is afgebouwd door Bouwbedrijf De Driehoek, verzorgt Rouwmaat:

 • aanleg parkeerterrein en overige terreinverharding
 • aanbrengen groenvoorziening
 • keerwand middels betonnen legoblokken
 • aanbrengen afwateringssystemen