Nieuwbouw 185 appartementen Performance Factory

In het kort
 • OpdrachtgeverGoossen te Pas
 • Doelstelling Ontwikkeling nieuwe appartementen
 • Locatie Enschede
 • Status In aanbouw - gereed februari 2024
 • Start bouw Eind 2022
 • Omvang 185 appartementen + 17 woonwerkstudio's

Nieuwbouw 185 appartementen Performance Factory

De Performance Factory op het voormalig Polaroid-terrein geldt als een Enschedese hotspot waar cultuur, ambacht, sport, bedrijven en een foodhal samensmelten. En nu wordt ook wonen daaraan toegevoegd.

Het pand, voorzien van 185 appartementen, 17 woon-werkstudio's en commerciële ruimten op de begane grond, is specifiek bedoeld voor jongeren die net afgestudeerd zijn en voor startende ondernemers.

Het project zal begin 2024 opgeleverd worden.

Wij mochten de hoofdaannemer in dit project, Goossen te Pas, ondersteunen met:

 • Ontgraven van de bouwput, afvoeren van grond en aanvullen van de bouwput met zand en menggranulaat. 
 • Buitenriolering aanleggen, met gescheiden hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer.
 • Infiltratiekratten ingraven, voor het bergen en infiltreren van regenwater.
 • Bestrating in het pand.
 • Bestrating rondom het pand en herstel van bestaande trottoirs.