Foto Marjolein van Noort resized3 Marjolein van Noort
Meer weten?

Ik sta u graag vrijblijvend te woord!

 • Snel
 • Kosteloos
 • Deskundig
 
 1. Bel (0544) 47 40 40
 2. Naam*
  Vul s.v.p. uw naam in.
 3. Bedrijfsnaam
  Ongeldige invoer
 4. E-mailadres*
  Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.
 5. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 6. Plaats*
  Ongeldige invoer
 7. Vraag
  Ongeldige invoer
 8. *

Bodemsanering

Bodemsanering

Rouwmaat uw duurzame partner voor bodemsanering

Heeft u een stuk grond dat verontreinigd is? Dan kan bodemsanering noodzakelijk zijn. Bodemsanering is het proces waarbij de grond vrij wordt gemaakt van bodemverontreiniging of geschikt wordt gemaakt voor de beoogde functie en Rouwmaat is uw duurzame partner op het gebied van bodemsanering. Wij bieden u een gepaste oplossing voor uw verontreinigingvraagstuk. Daarnaast kunnen we u ook andere concrete oplossingen aanbieden op het gebied van afval- en milieuproblemen. Naast recycling en afvalverwerking, kunt u bij ons ook containers huren en voeren wij bodemonderzoek voor u uit. Rouwmaat is de duurzame totaaloplossing voor zowel bedrijven als particulieren.

Bodemsanering: standaard een complete aanpak

Rouwmaat biedt u totaaloplossingen op het gebied van bodemsaneringen en bodemverontreiniging. Onze ervaren medewerkers zijn deskundig en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de branche. Hierdoor kunnen wij met behulp van de nieuwste onderzoekstechnieken verontreinigingen in de bodem vaststellen. Uiteraard zijn wij ook op de hoogte van alle regelgeving rondom bodemsanering, wij werken dan ook volgens de juiste normeringen. Zo zijn wij in het bezit van het BRL7000 certificaat en zijn wij hiervoor erkend door de overheid. Dit certificaat is in Nederland verplicht bij het uitvoeren van een bodemsanering.

Circulaire bodemsanering

Sinds 1 mei 2006 geldt de Circulaire Bodemsanering 2006 die in de loop der jaren een aantal keer is aangepast. De Circulaire Bodemsanering bevat richtlijnen om bij bodemvervuiling het saneringscriterium toe te passen en de saneringsdoelstelling vast te stellen. Het saneringscriterium omvat een methode waarmee kan worden bepaald of de verontreiniging van de bodem zorgt voor een zodanig risico voor mens, plant en dier, dat er snel moet worden gesaneerd. Dit criterium bestaat uit drie stappen:

 1. Vaststellen of er op de locatie sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.
 2. Vaststellen of er bij gebruik van de locatie sprake is van onaanvaardbare risico’s. Indien de uitkomst is dat sprake is van onaanvaardbare risico’s, dient de sanering met spoed uitgevoerd te worden of kan stap 3 worden uitgevoerd.
 3. Locatiespecifieke beoordeling (niet verplicht).

Uiteraard werkt Rouwmaat ook volgens de Circulaire Bodemsanering. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op.

Bodemsanering van A tot Z

Nadat door middel van een bodemonderzoek een verontreiniging in de grond is vastgesteld, is bodemsanering noodzakelijk. Naar aanleiding van de resultaten van het bodemonderzoek, maken wij uw bodemprobleem inzichtelijk en stellen direct een plan van aanpak voor de bodemsanering op. De volgende activiteiten zijn hierbij mogelijk: afgraven, een in-situ sanering en/of isoleren van de bodemverontreiniging.
Steeds vaker kiezen wij ook voor een zogenaamde functiegerichte bodemsanering. Hierbij wordt niet alle verontreinigde grond afgevoerd, maar worden wel de risico's weggenomen. We ontzorgen u compleet, ook de benodigde vergunningaanvragen regelen wij voor u.

“Rouwmaat regelt het gewoon!”

Marjolein van Noort

Foto Marjolein van Noort resized3
 

Bel mij terug Offerte aanvraag Stel direct uw vraag

Werkwijze bodemonderzoek

Al meer dan 20 jaar hebben wij een sterke positie in de wereld van bodemonderzoek. Veel gemeenten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen weten Rouwmaat te vinden voor hun bodemonderzoeken. Zie hiervoor onze referenties.

Lees meer

Bodemsanering door Rouwmaat

Saneren asbest verontreinigde bermen onder tropische omstandigheden
Rouwmaat Groep heeft in opdracht van projectbureau BAS een bodemsanering uitgevoerd van de bermen  aan de 2e Broekweg in Diepenheim. Door Rouwmaat is in overleg met de omgeving (omwonenden en gebruikers agrarische percelen) gezocht naar een optimale inrichting van het terrein om géén tot minimale overlast te veroorzaken voor de omgeving. Gekozen is om een rijplatenbaan aan te leggen inclusief een tijdelijke "duikerconstructie" om iedereen bereikbaar te houden. 

De vrijkomende sterk verontreinigde grond wordt gesaneerd en afhankelijk van de mate van verontreiniging verpakt in asbest big-bags en gestort op een gecertificeerde stortplaats of de grond wordt gereinigd door een vergunde grondreiniger. Het ontgraven en afvoeren vindt plaats met eigen materieel van de Rouwmaat Groep. Middels inzet van eigen personeel en materieel zijn wij flexibeler in het werk doordat wij kort kunnen schakelen tussen de afvoer van te storten grond en te reinigen grond.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats onder tropische omstandigheden. Voor ons personeel stellen wij onder andere koelvesten ter beschikking en zijn de werktijden aangepast. De veiligheid voor de omgeving is ook een speerpunt van de Rouwmaat Groep; wij bevochtigen de grond continue om stofvorming te voorkomen en verontreinigingen naar de omgeving te voorkomen.

Voor vragen omtrent asbest/bodem saneren kunt u terecht bij  of neemt u gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0544 - 47 4040.

Lees meer

Bodemsanering kosten

Wanneer een stuk grond niet aan de gestelde eisen en normen voldoet, moet er bodemsanering plaatsvinden. De kosten voor bodemsanering zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals de hoeveelheid werk, de oppervlakte en eventuele vergunningen.

Lees meer

Bodemverontreiniging

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in de grond of in grondwater? Dan moet u altijd nagaan of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging. Bodemonderzoek is nodig om te kunnen bepalen of de kwaliteit voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Bij een bodemonderzoek wordt onderzocht of de bodem geschikt is voor de huidige- of de toekomstige bestemming voor desbetreffende bodem.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op. Neem contact op

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 1. Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

 2. Ongeldige invoer
 3. Ongeldige invoer
 4. Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.
LinkedIn

Discussieer mee op onze LinkedIn Pagina.

Meer informatie?

 1. Onderwerp
  Ongeldige invoer
 2. Naam*
  Vul s.v.p. uw naam in.
 3. Bedrijfsnaam
  Ongeldige invoer
 4. E-mailadres*
  Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.
 5. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 6. Plaats*
  Vul s.v.p. uw plaats in.
 7. Omschrijving opdracht
  Ongeldige invoer
 8. *