Klantverhaal | Aurubis Zutphen

De Rouwmaat Groep werkt constant aan het verbeteren van haar dienstverlening en daarom maken we ‘Klantverhalen’ waarbij we klantervaringen eerlijk delen. 

In gesprek met Yvette Damkot en Daniëlle Smits

In gesprek met Yvette Damkot en Daniëlle Smits over de samenwerking met de Rouwmaat Groep op gebied van afvalinzameling. Yvette is sinds 4,5 jaar milieucoördinator en regelt onder andere het afvoeren van afvalstoffen. Daniëlle is twintig jaar werkzaam bij Aurubis en verantwoordelijk voor de inkoop van facilitaire zaken. Aurubis Netherlands is gevestigd in Zutphen en onderdeel van de internationale Aurubis Group, een producent en ’s werelds grootste recyclingbedrijf voor koper. De hoofdactiviteit van de Aurubis Group is de productie van koperkathoden en op jaarbasis wordt circa 1.000.000 ton koperproducten geproduceerd.

Afvalscheiding zo makkelijk mogelijk maken

Aurubis heeft voor het afvoeren van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen een aparte inzamelaar. Alle niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals papier, hout, lege bigbags, restafval, ovenpuin, bouw- & sloopafval, archief, plastic en metalen verpakkingen worden afgevoerd door de Rouwmaat Groep. Aurubis probeert afvalscheiding zo in te richten dat het voor medewerkers vanzelfsprekend wordt en makkelijk uit te voeren is zodat afval goed gescheiden wordt maar het niet ten koste gaat van de productie in de fabriek. Bij de koffieautomaat staat een verzamelbak met meerdere afvalstromen en verdeeld over het gehele bedrijfsterrein van Aurubis staan ongeveer tachtig rolcontainers. In de fabriek staan de rolcontainers verspreid over meerdere eilandjes. Dagelijks ledigt een medewerker de volle rolcontainers in twee mooie nieuwe perscontainers en bekijkt het scheidingsgedrag van de medewerkers.

Vaste aanspreekpunten en snelle service

De eisen die Aurubis stelt aan een afvalinzamelaar zijn een juiste manier van afval verwerken, milieubewust werken, afspraken nakomen en een juiste administratie voeren. Uiteraard moeten alle vrachtbrieven kloppen en wordt het op prijs gesteld dat bonnen meteen verstuurd worden nadat een container is geledigd. Tevens wordt op verzoek van Aurubis eens per maand gefactureerd wat handig werkt doordat de facturen dan gemakkelijk te controleren zijn. Prettig aan de samenwerking met de Rouwmaat Groep is het goede overleg met elkaar en de flexibiliteit. Doordat de vestiging van de Rouwmaat Groep in Zutphen dichtbij zit kunnen zaken eenvoudig op elkaar afgestemd worden en kan er snel geschakeld worden. Yvette heeft een kort lijntje met de transportplanning en de containers worden vaak al binnen één dag geledigd. Aurubis waardeert het feit dat ze altijd een vast aanspreekpunt hebben bij de planning en één vaste accountmanager hebben. Eventuele afwijkingen worden door accountmanager Remco Wolters gelijk gemeld aan Aurubis.

Elkaar scherp houden door inzichten

De Rouwmaat Groep maakt naast de snelheid waarop de containers geledigd worden ook het verschil door de wederzijdse kritische feedback tussen Yvette en Remco en de waardevolle kwartaalevaluaties. In de kwartaalevaluatie wordt, aan de hand van de afvalrapportage, het scheidingspercentage besproken en bekeken waar de knelpunten zitten en welke verbeteringen mogelijk zijn. Een voorbeeld is het scheidingsgedrag van medewerkers ten aanzien van a- en b-hout. Door dit beter van elkaar te scheiden kan winst geboekt worden. De afvalrapportage geeft Aurubis inzichten en het houdt elkaar scherp. De afvalrapportage laat tevens zien of de hoeveelheid restafval daadwerkelijk minder wordt en wat daarvan de financiële voordelen zijn voor Aurubis. Het optimaliseren van het gehele afvalproces heeft de medewerkers van Aurubis energie gekost maar er zijn de afgelopen periode mooie stappen gemaakt.

Rouwmaat maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons cookiebeleid Cookies accepteren Weigeren