Hoogcalorisch afval

Gespecialiseerde installatie voor hoogcalorische afval

De Rouwmaat Groep heeft een gespecialiseerde installatie om uit niet-recyclebare folies en andere lichte kunststoffen een alternatieve brandstof te maken voor onder andere de cementindustrie.

Dit zogenaamde hoogcalorische afval bestaat met name uit folie-achtig kunststoffen, kleding, vloerbedekkingen en windshiftmateriaal uit de na-sortering van restafvalovens. Dit materiaal is in de meeste gevallen niet recyclebaar omdat het uit een composiet bestaat van verschillende typen kunststoffen. Deze plastics worden door reguliere afvalverbrandingsinstallaties als onwenselijk beschouwd, omdat deze de temperatuur in de ovens te sterk verhogen.

Na ontvangst van het materiaal wordt het in onze fabriek eerst voor-verkleind. Vervolgens worden stoorstoffen als metalen, chloorhoudende stoffen en zware delen als hout en harde kunststoffen verwijderd.  Tot slot wordt het materiaal na-verkleind en gezeefd om stof en zanddeeltjes te verwijderen.

Eindproduct

Het eindproduct is een brandstofkorrel voor de ovens van de cement- en kalkindustrie. Het materiaal dient hier o.a. ter vervanging van bruinkool en stelt deze ovens in staat om de gewenste hoge temperaturen te realiseren die nodig zijn voor de productie van bijvoorbeeld cement.