Distributiecentrum Norma Bijsterhuizen te Wijchen

In het kort
 • OpdrachtgeverHeembouw
 • Doelstelling Bouw distributiecentrum Norma Bijsterhuizen
 • Locatie Wijchen
 • Status Gereed Q4 2021
 • Start bouw 2021
 • Omvang Diverse Rouwmaat-disciplines

Op bedrijventerrein Bijsterhuizen tussen Nijmegen en Wijchen, pal aan de A73 en A326, realiseerde Heembouw een nieuw distributiecentrum van ruim 34.320 m2 met 1.440 m2 kantoorruimte.

Voor de bouw van het distributiecentrum Norma Bijsterhuizen ondersteunden wij met:

 • milieutechniek: uitvoeren van grondonderzoeken, keuren van de afgegraven grond
 • grondwerk: afgraven van de grond, gedeeltelijk hergebruiken en afvoeren van de overtollige grond, grondverbetering toepassen, funderingssleuven uitgraven, menggranulaat aanvoeren als terreinverharding en als funderingslaag voor de betonvloer
 • graafwerk ten bate van installaties en voorzieningen binnen en buiten, voor De Groot
 • riolering: aanleg hemelwater- en vuilwaterafvoeren
 • profilering: klaarmaken van de hal voor het storten van beton door Van Berlo Experts in funderingen en bedrijfsvloeren
 • verharding: aanleggen van de rijbanen en parkeerplaatsen. Bij het ontwerp door Heembouw Architecten is, naast aandacht voor een goede en veilige logistiek, ook veel aandacht besteed aan een groen ontwerp. Dit is terug te zien in de parkeervlakken. Het deel van de parkeerplekken dat alleen tijdens piekuren in gebruik zal zijn is voorzien van halfverharding. Hierdoor ontstaat een parkeerveld dat er ook aantrekkelijk uitziet wanneer er niet of weinig op geparkeerd wordt. 
 • terreininrichting: bewegwijzering en bebording op het terrein
 • beplanting: inzaaien en beplanting van het terrein
 • registreren van alle projectspecifieke transportbewegingen voor BREEAM, de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving die de CO2-footprint van dit project meet