CO2 vastleggen in een groen initiatief

Zoals velen onder ons waarschijnlijk hebben meegekregen heeft de landelijke stikstofproblematiek waaronder in de bouw- en landbouwsector afgelopen jaar flink in de greep gehouden. Door dit thema, maar ook de bredere problematiek van klimaatopwarming en daaraan gerelateerde C02 uitstoot, wordt nogmaals benadrukt dat o.a. boer en bouwer gezamenlijk afhankelijk zijn van bijvoorbeeld stikstofruimte en dus ook het beste samen kunnen werken aan een oplossing.

Het CO2-arm produceren van beton is jaren geleden al opgepakt door de Rouwmaat Groep, omdat wij van mening zijn dat deze manier van produceren de kwaliteit van de betonmortel kan verbeteren. In die tijd was bekend dat dit ook een milieuvriendelijker bindmiddel zou zijn, echter was CO2 besparing in die tijd nog geen onderwerp van gesprek bij de aannemer.

Inmiddels krijgen wij steeds vaker vragen van bouwaannemers en projectontwikkelaars over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld stikstof of C02 arme producten en ideeën ten aanzien van CO2 "opruimen".

Uiteraard is de belangrijkste drijfveer voor ons nog steeds het leveren van de beste betonmortel voor de juiste toepassing. Daarnaast is de Rouwmaat Groep continue bezig met het ontwikkelen en toepassen van milieuvriendelijkere systemen, zoals bijvoorbeeld geopolymeer beton (cementloze beton). 

Nieuwe stap - groen initiatief

Als nieuwe stap binnen dit ontwikkeltraject hebben wij onszelf uitgedaagd om met een oplossing te komen voor het lokaal vastleggen van de vrijgekomen C02 van één van onze betonleveranties. Als lokaal opererend familiebedrijf hebben wij uiteraard gezocht naar een initiatief in ons eigen werkgebied. Dankzij Nieuw Groen, een organisatie die bedrijven helpt om hun CO2-uitstoot lokaal op te ruimen, zijn we in contact gekomen met Burgerboerderij de Patrijs uit Vorden. Aanstormend boer en ecoloog Johannes Regelink en zijn vrouw Joanne gaan dit traditionele melkveebedrijf omvormen tot een nieuw, natuur- inclusief, gemengd bedrijf met koeien, kippen en een tuinderij.

 

Vrijwillige CO2-heffing

Met de vrijwillige C02-heffing die Rouwmaat zichzelf oplegt wordt o.a. de aanplant van 20 walnotenbomen en een halve hectare voedselbos (met fruit en notenbomen) gefinancierd. In het contract dat beide partijen hebben gesloten met Nieuw Groen is afgedicht dat deze bomen ook daadwerkelijk decennia lang zullen blijven staan. De keuze voor walnotenbomen is eenvoudig te verklaren. Walnotenbomen leveren over enkele jaren een mooie oogst voor de boerderij, wat resulteert in een mooie opbrengst en dus motivatie om de bomen zolang mogelijk te laten staan. Daarnaast is walnotenhout erg gewild in de houtverwerkende industrie (bijv. meubelmakers) en is daarom de kans dat de bomen aan het eind van hun levensloop voort zullen leven als tafel, kast of stoel erg groot. Op die manier blijft de vastgelegde C02 nog langer uit de atmosfeer.

Bijvangst is dat dit type landbouwbedrijf veel minder stikstof uitstoot dan voorheen. Daarnaast ontstaat er een gevarieerd en mooier cultuurlandschap, in plaats van de monocultuur van een grasland of houtproductiebos.


Vrijgekomen CO2

Hoewel volgens sommige critici de C02 die vrijkomt uit bijvoorbeeld fossiele energie niet kan worden gecompenseerd met korte kringlopen als bomen aanplant, hebben dit soort acties op de korte termijn wel degelijk impact op de lokale en regionale C02 emissie en stikstofdepositie. Daarom worden dit soort initiatieven in bijvoorbeeld aanbestedingen en door toezichthouders wel positief beoordeeld.

Lees meer: https://nieuw-groen.nl/hoe-werkt-het/soorten-groene-initiatieven/


Op de hoogte blijven?

De komende tijd houden we jullie op de hoogte over de concrete ontwikkelingen binnen dit groene initiatief, zoals het planten van de walnoten bomen en de transitie van Burgerboerderij de Patrijs. Uiteraard willen we onze klanten die interesse hebben in dit groene initiatief graag bijpraten over onze ervaring. 

Rouwmaat maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons cookiebeleid Cookies accepteren Weigeren