CO2-arm beton voor renovatie gemaal Cockspolder Kampen

CO2-arm beton voor renovatie gemaal Cockspolder Kampen

Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor het onderhoud van gemalen en stuwen. Duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen krijgen daarin een belangrijke plek. Om Gemaal Cockspolder te renoveren, koos het waterschap samen met aannemer GMB voor CO2-arm, cementloos geopolymeerbeton van Rouwmaat Groep.

CO2-uitstoot terugbrengen

“Wereldwijd is de cementindustrie verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot”, aldus Bart Linderman, directeur Beton bij Rouwmaat Groep. “Hoewel we het in Nederland al beter doen met ‘slechts’ 1%, kan het nóg beter. Daarom werken wij onder andere met cementloos geopolymeer beton, wat de CO2-uitstoot van een betonmengsel tot wel 50% verlaagt. Verder mengen wij ons beton met regenwater. Ook recyclen we betonpuin uit sloopprojecten tot hoogwaardige, circulaire grind- en zandvervangers, om zo het gebruik van primair grind en zand te verlagen.”

Rik Minkjan, uitvoerder bij GMB: “Wij hebben de ambitie om in 2030 volledig circulair te ondernemen. Daarom zijn we continu op zoek naar nieuwe, circulaire oplossingen voor onze projecten. Het doel was om het gemaal zo circulair mogelijk te renoveren.

We kozen ervoor om de diverse delen (pompput en uitstroombak) bij ons op de werf te maken, zodat we onder ideale omstandigheden het betonmengsel konden storten. De delen zijn hier ontkist en daarna prefab naar de locatie getransporteerd. Eenmaal op locatie zijn de verschillende duurzame betonnen onderdelen verbonden tot één geheel. Zo hebben we de doorlooptijd op de bouwlocatie aanzienlijk kunnen verkorten en daarmee het energieverbruik en de overlast voor de omgeving.”

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 363 gemalen en 1.972 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen. Gemaal Cockspolder voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt daarom gerenoveerd.