Cementloos beton voor duurzaam Gemaal Leenders Zomerdijk Wanneperveen

In het kort
 • OpdrachtgeverDubbink B.V. Vriezenveen
 • Doelstelling Cementloos beton voor duurzaam Gemaal Leenders
 • Locatie Zomerdijk Wanneperveen (gemeente Meppel)
 • Status in aanbouw - gereed 2022
 • Start bouw 2022
 • Omvang .

Duurzaam, cementloos, CO2-arm beton voor Gemaal Leenders

In het gebied ten noordwesten van Meppel kan bij hevige regen wateroverlast ontstaan. Vooral boeren hebben daar nu last van, maar ook de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel is kwetsbaar.

Het waterschap sloeg daarom de handen ineen met hoofdaannemer Dubbink BV voor het vervangen van gemaal Leenders, waardoor het water sneller kan worden afgevoerd en wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen.

Het gebouw wordt duurzaam en diervriendelijk; vissen kunnen door hergebruik van een persleiding het gemaal passeren en er komen nestkasten voor vogels op de gevel. Ook is er gekozen voor prefab bouwdelen, zodat de bouwtijd korter is en de CO2-uitstoot lager.

Ook de diverse bouwmaterialen zijn duurzaam.

Zo leverde Rouwmaat cementloos, CO2-arm beton. Bij de productie van cement komt namelijk veel CO2 vrij. Door het cement in de beton te vervangen door geopolymeer, wordt fors bespaard op CO2-uitstoot.

Bart Linderman, Directeur Beton, vertelt:

Ons team innoveert al jarenlang om van beton een duurzamere bouwstof te maken.

Door onze inspanningen kunnen we nú al voldoen aan circulaire uitvragen van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Ook zijn we daardoor één van de koplopers in het door de overheid gelanceerde Betonakkoord.

Onze beton-innovaties:

 • Besparen op primaire grondstoffen, door:
  • beton dat vrijkomt uit sloopprojecten te recyclen tot grind- en zandvervanger in nieuw beton
  • regenwater op te vangen en dat als aanmaakwater voor ons beton te gebruiken, waardoor we als Rouwmaat Groep (met 5 betoncentrales) een leidingwaterverbruik hebben van een vierpersoons-huishouden.
 • CO2 uitstoot in de productieketen aanpakken, door te innoveren met alternatieve bindmiddelen. Dit heeft onder andere ons geopolymeer cementloos beton voortgebracht.

Wat bij dit project ook nog uniek is om te vermelden is dat we het geopolymeer beton hebben kunnen leveren op 1,5 uur rijden van de centrale, zonder verwerkings problemen. Bovendien zat er in het project een talud van 45%, dat gelukkig snel opstijfde door het stroperige karakter van het geopolymeerbeton."