Bodemsanering Parallelweg Winterswijk

In het kort
  • OpdrachtgeverGemeente Winterswijk
  • Doelstelling -
  • Locatie Parallelweg in Winterswijk
  • Status -
  • Start bouw -
  • Omvang 2.000 m3 verontreinigde grond

De opdracht

In opdracht van de gemeente Winterswijk is Rouwmaat bezig met een bodemsanering aan de Parallelweg in Winterswijk. Op de locatie stond vroeger een fabriekspand, deze is enkele jaren geleden al gesloopt.

In het verleden zijn er verschillende bodemonderzoeken op de locatie uitgevoerd. Hierbij zijn verontreinigingen met zink, asbest en minerale olie in de bodem op het terrein aangetroffen. Er is op deze locatie sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.

Voor deze verontreiniging is bij de provincie Gelderland een BUS-melding (Besluit Uniforme Saneringen) gedaan. Nadat deze BUS-melding was goedgekeurd, is Rouwmaat gestart met de uitvoering van de bodemsanering. Rouwmaat is gecertificeerd en erkend volgens de SIKB BRL7000, protocol 7001 en mag daarom dergelijke saneringen onder dit certificaat uitvoeren.
De gemeente heeft gekozen voor een zogenaamde functiegerichte saneringsvariant. Hierbij worden de risico's van de verontreiniging weggenomen voor het toekomstige gebruik als bedrijfsterrein. In dit geval is gekozen voor het aanleggen van een leeflaag. Dit betekent dat de verontreiniging tot maximaal 1,0 meter diep wordt afgegraven. In totaal wordt er circa 2.000 m3 verontreinigde grond afgevoerd. Tevens zijn de nog aanwezige fundaties en een gedempte sloot, welke licht verontreinigd was, verwijderd.

Op de plaatsen waar nog een verontreiniging in de ondergrond achterblijft, wordt hierop geotextiel geplaatst als signaallaag. Daarop wordt een leeflaag van schone grond aangebracht. Hiermee is de locatie op een doelmatige, kosteneffectieve wijze gesaneerd voor het toekomstige gebruik.