Biogasinstallatie Twence Zenderen

In het kort
  • OpdrachtgeverKuilman Bouw
  • Doelstelling Storten van silo's, terreinverharding en vloer
  • Locatie Biogasinstallatie Twence Zenderen
  • Status in aanbouw
  • Start bouw 2021 - gereed eind 2022
  • Omvang Beton leveren voor vloerplaten, silo's, terreinverharding en de werkvloer

Biogasinstallatie Twence Zenderen

De bouw van Twence Mestverwaarding in Zenderen is begin 2021 van start gegaan door Kuilman Bouw Nieuw-Amsterdam.

Twence bouwt de duurzame mestverwaardingsinstallatie om jaarlijks 250.000 ton varkensmest in Oost-Nederland om te zetten in groen gas voor 3.000 huishoudens én er schaarse grondstoffen mee terug te winnen. Eind 2022 verwacht het bedrijf de eerste mest te verwerken.

Kuilman Bouw heeft Rouwmaat ingeschakeld om het beton te leveren voor de vloerplaten, silo-wanden, terreinverharding en de werkvloer (vloer).

Silo's storten

Rouwmaat leverde in de zomer van 2021 al beton voor de realisatie van twee silo’s van gewapend beton, voor de opslag van mest. Het beton is speciaal gemengd om langdurig weerstand te bieden tegen aantasting door de zuren in de mest.

Onlangs kwam hier nog de werkvloer, vloerplaten en terreinverharding bij.