Asbestinventarisaties

Bent u van plan uw woning (met bouwjaar voor 1994) te slopen, te renoveren of het dak te vervangen? Dan is een asbestinventarisatierapport een wettelijke verplichting. Rouwmaat kan u ook op het gebied van asbestinventarisatie uitstekend van dienst zijn.

 

Een asbestinventarisatie is noodzakelijk bij (gedeeltelijke) renovatie of (gedeeltelijke) sloop van bouwwerken of objecten die gebouwd zijn voor 1994. Dit moet altijd worden uitgevoerd door een bedrijf dat gecertificeerd is om asbestinventarisaties te mogen doen, zoals Rouwmaat Milieutechniek. U mag dit dus niet zelf uitvoeren. Het inventariseren van asbest brengt in kaart of er direct waarneembaar asbest aanwezig is en waar in het bouwwerk zich dit bevindt. Het is verstandig om dit te laten doen voordat u een (oud) pand koopt. Ook als de gemeente of omgevingsdienst u wijst op een asbestinventarisatierapport kunt u bij ons terecht. Aangetroffen asbest moet gesaneerd worden door een gecertificeerd asbestverwijderaar.  Wilt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren? Rouwmaat Milieutechniek is u hierbij graag van dienst.

Wat is asbestinventarisatie precies?

Asbestinventarisatie houdt in dat de direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw of een object (of een gedeelte hiervan) in kaart worden gebracht. De asbestinventarisatie moet door een gecertificeerd bedrijf, zowel op persoonsniveau als op bedrijfsniveau, uitgevoerd worden.

Voorbereiding asbestinventarisatie

Nadat wij de opdracht voor asbestinventarisatie hebben ontvangen, gaan wij aan de slag met het uitvoeren van een vooronderzoek (deskresearch). Dit bestaat o.a. uit het bestuderen van beschikbaar gestelde informatie zoals bouwtekeningen, bouwjaar van het pand, eerdere (asbest)rapportages, etc. Het project melden wij aan in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) op projectniveau. Via het Landelijk Asbest Volgsysteem worden alle betrokken partijen in de asbestketen geïnformeerd. Deze aanmelding is een verplichting vanuit wetgeving en certificering.

Van uitvoering op projectlocatie tot asbestinventarisatierapport

De volgende stap is het opsporen en bemonsteren van asbest door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Er vindt bemonstering plaats van alle soorten verdacht materiaal. Het gaat hierbij om kleine hoeveelheden (samples) die door een onafhankelijk laboratorium worden geanalyseerd. De resultaten worden verwerkt in een overzichtelijk asbestinventarisatierapport. Belangrijk onderdeel van deze rapportage is de classificatie volgens de zogenaamde Smart Asbest Classificatie (SMA-rt) database. Hiermee wordt de risicoklasse voor verwijdering bepaald, gebaseerd op de bevindingen op de projectlocatie en de analyseresultaten. Dit resulteert in een gevalideerde verwijderingsmethode voor de asbestsaneerder. In combinatie met de toetsing van de opdracht, locatie, asbestbronnen op de plattegrond en de foto’s vormt dit geheel het asbestinventarisatierapport. U ontvangt het bestand digitaal in PDF met een geldigheid (mits in tussentijd geen gewijzigde situatie) van drie jaar.

Aanvullende onderzoeken

Indien het voorgenomen doel renovatie of sloop is, kan het zijn dat er asbest aanwezig is zonder dat dit direct te zien is. In deze situaties vinden er als aanvulling op de bestaande asbestinventarisatie ook destructieve werkzaamheden plaats, waarbij de gebruiksintegriteit wordt aangetast. Dit gebeurt op slopersniveau, waarbij bouwkundige afwerkingen worden gesloopt om te beoordelen of er verborgen asbest is verwerkt. Bij het aantreffen van een verontreiniging van restanten asbest wordt aanvullend onderzoek verricht. Wanneer sprake is van ernstige verontreiniging is een aanvullend verontreinigingsonderzoek middels een risicobeoordeling (NEN 2991) noodzakelijk.

Het resultaat: een duidelijk asbestinventarisatierapport

U ontvangt een helder en overzichtelijk asbestinventarisatierapport waarin de asbestbronnen duidelijk naar voren komen. De locatie, hoeveelheid, staat, bevestigingswijze etc. worden per bron benoemd en toegelicht met foto’s. De rapportage wordt door Rouwmaat Milieutechniek in het landelijk asbestvolgsysteem gezet. Als opdrachtgever kunt u op basis van deze rapportage een melding bij het omgevingsloket indienen en offertes aanvragen voor verwijdering van asbest.

Wij helpen u graag met asbestinventarisaties

Bij een asbestinventarisatie kan meer naar voren komen dan u wellicht denkt. Laat u hierover dus goed informeren. Rouwmaat Milieutechniek is gecertificeerd voor asbestinventarisaties. Wij werken namens en voor eigenaren. Dus of het nou gaat om woningbouw, utiliteitsbouw of de industrie, wij zijn er te vinden en helpen u graag!