Asbestinventarisatie bij Rouwmaat

Bent u van plan uw woning (met een bouwjaar van voor 1994) te slopen, te renoveren of het dak te vervangen? Dan is een asbestinventarisatierapport een wettelijke verplichting. Rouwmaat kan u ook op het gebied van asbestinventarisatie uitstekend van dienst zijn.

Deskundig advies

Rouwmaat geeft u deskundig advies omtrent asbest. Bij het uitvoeren van asbestinventarisaties kunt u vertrouwen op onze jarenlange vakkennis op asbestgebied en de heldere aanpak die wij hierbij hanteren. Rouwmaat voert asbestinventarisaties uit ten behoeve van sloop, verbouwing, renovatie of alleen verwijdering van het asbest. Uiteraard zijn wij hiervoor gecertificeerd conform het certificatieschema voor asbestinventarisatie, bijlage 13a van de Arbeidsomstandighedenregeling (voorheen SC-540 Type A / Type B).

Wat houdt een asbestinventarisatie precies in?

Bij een asbestinventarisatie wordt er onderzocht waar zich asbest bevindt in een woning of gebouw. Elke asbestinventarisatie is uniek; dit is namelijk afhankelijk van o.a. het doel, de gebruiksfunctie van het gebouw, resultaten uit het historisch onderzoek etc.

Het asbestinventarisatierapport

Aansluitend op de asbestinventarisatie worden de bevindingen in een asbestinventarisatierapport samengevat. Hierbij gaat het vooral om de asbesthoudende toepassingen aangeduid als bronnen en om de te hanteren verwijderingsmethode inclusief de risicoklasse voor de verwijdering door hierin gespecialiseerde bedrijven. Na de levering heeft het rapport een geldigheid van 3 jaar.

Wat zijn de kosten voor asbestinventarisatie?

De kosten van de asbestinventarisatie zijn per situatie verschillend, omdat elke inventarisatie een andere werkbelasting en aanpak met zich meebrengt. Wilt u weten welke kosten er ongeveer verbonden zijn aan asbestinventarisatie voor uw gebouw? Neem dan contact met ons op, dan bespreken we uw aanvraag graag met u.

Waarom kiezen voor Rouwmaat?

Als vastgoedeigenaar en/of -beheerder, projectontwikkelaar of woningcorporatie kunt u rekenen op snelle, flexibele dienstverlening van ervaren en deskundige medewerkers op het gebied van asbestinventarisatie. Zij komen met doeltreffende oplossingen, fungeren voor u als schakel op het gebied van asbestvragen/-problemen en zijn in staat de asbestverwijdering deskundig te begeleiden. Onze medewerkers zijn bekend met de geldende wet- en regelgeving en zorgen voor de meest praktische, kostenefficiënte oplossingen om asbest te verwijderen. De werkmethode van Rouwmaat hierbij is pragmatisch en binnen de wettelijke kaders volgens het ‘gezond boerenverstand’ principe. U krijgt daardoor altijd concrete antwoorden en oplossingen op al uw asbestvragen.

Complete asbesttraject verzorgen

Rouwmaat kan voor u het complete asbestproject begeleiden. Wij zorgen er dan voor dat alle benodigde partijen worden betrokken en aangestuurd. Dit betreft de begeleiding van gecertificeerde inventarisatie, de sloopmelding, gecertificeerde asbestverwijdering, eindbeoordeling door geaccrediteerd laboratorium, regelen van subsidie voor RVO-asbestdaken en het storten van het asbestafval.

Zo kunnen wij ook voor u verzorgen:

  • Asbesttrein: begeleiding van het gehele traject van verwijdering, sloopmelding, uitvoering, eindbeoordeling/ eindinspectie, afvoeren van asbestafval en verzorgen subsidietraject asbestdaken bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO);
  • Validatiemetingen conform SCi-548 bijlage 13a Arbeidsomstandighedenregeling;
  • Risicobeoordeling van (potentiële) asbestverontreiniging conform NEN2991;
  • Opstellen en beheren van asbestbeheersplannen/asbestbeleidsplan;
  • Beoordelingen door gecertificeerde hogere veiligheidskundige (HVK);
  • Verkennend en nader bodemonderzoek en bodemsanering;
  • Transport van asbesthoudend afval;
  • Analyse asbestverdacht materiaal;
  • Second opinion/contra expertise.

Neem contact op

Ook als het gaat om deskundig advies en begeleiding op het gebied van asbestinventarisatie bent u bij Rouwmaat aan het juiste adres. Onze deskundige medewerkers adviseren en helpen u graag met de juiste oplossing. Want ook op het gebied van asbestinventarisatie geldt: Rouwmaat regelt het gewoon!

Rouwmaat maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons cookiebeleid Cookies accepteren Weigeren